Du er her: Framside / Aktuelt / Aktiviteter / Åpent møte og årsmøte...
Idar Helle

Åpent møte og årsmøte i Nordland Nei til EU

Årsmøtet i fylkeslaget finner sted på Sortland hotell, Vesterålsgaten 59, lørdag 25. mars kl. 12:00. Idar Helle, nestleder i Nei til EU vil delta på et åpent møte før årsmøtet med ei innledning.

Program:

12.00 til 14.00. Åpent møte med Idar Helle, nestleder i Nei til EU
14.00 til 15.00. Lunsj
15.00 til ca. 17.00. Årsmøte

Frist for påmelding til årsmøtet er 10. mars til fylkesleder Christian Torseth på e-post ctorseth@gmail.com  eller til styresekretær Lars Nielsen på e-post larsenie@online.no . Gi samtidig melding dersom du trenger overnatting.

Alle lokallag har rett til å være representert på årsmøtet. Fristen 10. mars gjelder også for framlegg som lokallaga ønsker at årsmøtet skal behandle. Lokallag vil få kompensert reiseutlegg for sine utsendinger (inntil tre utsendinger per lag) såfremt de velger rimeligste reisemåte. Vær tidlig ute med å bestille billetter.

Sakspapirer og annen informasjon blir lagt ut noen uker før årsmøtet på vår hjemmeside: www.neitileu.no/fylkeslag/Nordland

Hvis du har problemer med å finne eller laste ned sakspapirene, kan du be om å få dei tilsendt ved å sende en e-post til fylkesleder Christian Torseth på e-post ctorseth@gmail.com  eller til styresekretær Lars Nielsen på e-post larsenie@online.no .

Saksliste årsmøte:

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Arbeidsplan og rammebudsjett
6. Uttalelser og andre innkomne forslag
7. Valg av:
a. fylkesleder og fylkesstyre
b. revisor
c. valgkomité
8. Avslutning

Forslag til forretningsorden:

  1. Det er ikke anledning til å fremme andre saker enn de som har sammenheng med sakslista.
  2. Forslag til årsmelding, arbeidsplan, uttalelser eller vedtekter skal leveres skriftlig og undertegnet med navn og verv på forslagsstilleren.
  3. Det er ikke anledning til å ta ordet til samme sak mer enn to ganger.
  4. Ordstyrer kan innføre taletid på 3 minutter når salen gir sitt samtykke til det.
  5. Ved personvalg skal avstemning skje skriftlig dersom en eller flere representanter krever det.
  6. Alle saker, unntatt vedtektsendringer, blir avgjort ved alminnelig flertall. Dersom stemmetallene for og imot er like, blir endringsforslag forkasta.

Fra normalvedtektene for fylkeslag i Nei til EU:

«Alle årsmøtedelegater må være medlem av Nei til EU og bo i fylket. Fylkeslaget kan begrense antallet utsendinger til et visst antall pr. lokallag. Hvert lokallag skal tilstrebe kjønnsmessig lik representasjon. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3-dels flertall. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av lokallagene krever det.»

Tar til
Lørdag 25. mars 2017 kl. 12:00
Sted
Sortland hotell
Vesterålsgaten 59

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook