Du er her: Framside / Spesial / Migrasjon / Sosial dumping - et tr...

Sosial dumping - et tredelt arbeidsliv

Mange mener arbeidsinnvandringen har vært viktig for den økonomiske veksten i Norge, men forskning viser også at den har ført til økte forskjeller og forsterket problemene med sosial dumping. EØS-avtalen med EUs tjenestedirektiv og vikarbyrådirektivet gjør at Norge ikke fritt kan innføre bedre regelverk for å sikre lik lønn og arbeidstagernes rettigheter.

Riksrevisjonen la i juni 2016 frem en rapport som viste at med utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet har det økte antallet utenlandske aktører i Norge ført til stadig grovere arbeidslivskriminalitet.

Kunnskapssenteret for fagorganiserte De Facto advarer mot et tredelt arbeidsliv, som en følge av den frie flyten av arbeidskraft og tjenester:

  • 1. Fast ansatte i privat og offentlig sektor. I hovedsak norske borgere, som har ordnede arbeidsvilkår og gjerne er fagorganisert.
  • 2. Ansatte i antatt seriøse bemanningsselskap og underkontraktører, som har klart dårligere betingelser for arbeidstid, overtid og pensjon. Dette er stort sett utenlandske personer.
  • 3. Ansatte i virksomheter som driver ulovlig, med brudd på arbeidstidsregler, tarifflønn, arbeidsmiljø og skatteregler.

«Sosial dumping er én av hovedutfordringene i arbeidslivet. Vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører også kan utkonkurrere lovlig drevne virksomheter.» Riksrevisor Per-Kristian Foss, NTB 21.6.16

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook