Du er her: Framside / Spesial / Migrasjon / Schengen og flyktningene

Schengen og flyktningene

Med Schengen-avtalen er Norge del av EUs felles yttergrense.

Grensekontrollen mellom landene er fjernet, men det siste året har en del land som Norge gjeninnført kontroll i strid med prinsippene i avtalen. Norge har knyttet seg til EUs asyl- og flyktningpolitikk gjennom Dublinavtalen, som fastsetter hvilket land som har ansvar for å behandle en asylsøknad.

Når en flyktning eller asylsøker kommer til EU, får han eller hun bare én sjanse. Det skal være det første landet en flyktning kommer til som behandler asylsøknaden. Dersom søkeren får avslag i dette landet, vil han eller hun bli stengt ute fra hele EU.

EU kritiseres av humanitære organisasjoner for å hindre flyktninger fra å kreve vern eller asyl. FNs flyktningkonvensjon gir mennesker på flukt rett til å fremsette sine krav og ikke bli returnert til fare. Det er flere eksempler på at båtflyktninger over Middelhavet er sendt tilbake uten at de får mulighet til å kreve asyl. EUs nye flyktningavtale med Tyrkia er også kritisert for å bryte menneskerettighetene og ikke gi folk på flukt det vernet de trenger.

Den europeiske antirasistiske organisasjonen UNITED, som arbeider for flyktningers rettigheter, har påvist at mer enn 22 000 mennesker har mistet livet under forsøk på å komme inn i EU; de har druknet i havet, blitt kvalt i kontainere eller begått selvmord i et flyktningsenter.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook