Du er her: Framside / Spesial / Migrasjon / EØS - fri flyt av arbe...

EØS - fri flyt av arbeidskraft

EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked, med fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital mellom landene. Foruten EU-landene og Norge, er Island og Liechtenstein med i EØS. Hva betyr den frie flyten av arbeidskraft?

I EØS-området er det enorme ulikheter i lønn og sysselsetting. Mens den gjennomsnittlige timekostnaden i Bulgaria er fem euro, er den rundt 50 euro i Norge. Det er en forskjell på ti ganger. Mens arbeidsløsheten i Norge er rundt 4,5 prosent, er den i mange EU-land rundt 10 prosent – altså det dobbelte. I Spania er nesten 20 prosent uten arbeid og i Hellas over 23 prosent.

Migrasjonen har et tydelig mønster: arbeidstagere forflytter seg fra områder med lav lønn og høy arbeidsløshet til områder med generelt høyere lønn og lavere ledighet. Dette gir arbeidsgiverne i høykostland som Norge muligheten til å presse ned lønningene.

Siden EUs utvidelse i 2004, da en rekke østeuropeiske land ble unionsmedlemmer, har arbeidsinnvandringen til Norge økt kraftig. I løpet av 2000-tallet har antallet bosatte og sysselsatte innvandrere økt med 220 000 personer. Det tilsvarer omtrent hele økningen i sysselsetting i Norge i denne perioden. Veksten i arbeidsinnvandring har vært særlig stor fra de østlige EU-landene.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook