Du er her: Framside / Om Nei til EU / Politikk / Uttalelser / Ja til kunnskap og åpe...
Uttalelse fra Nei til EUs styre:

Ja til kunnskap og åpenhet – ja til utredning om EØS

Etter at Senterpartiet og SV nå har krevd en forskningsbasert totalgjennomgang av EØS-avtalen, har debatten om EØS skutt fart igjen. Bl.a. Aftenposten og Bergens Tidende har på lederplass gitt støtte til de to partienes forslag.

Nei til EU er glade for at det nå settes trykk bak dette kravet, som er helt i overensstemmelse med Nei til EUs krav om en norsk offentlig utredning (NOU) om EØS.

Vi merker oss dessuten at stortingspresident Jagland har avvist det lettvinte kravet om en ny EU-debatt fra ja-siden, og i stedet framhever nettopp en kunnskapsbasert debatt basert på hva som tjener det norske folk best. Nei til EU mener det trengs mer kunnskap om mange sider ved EØS-avtalen, blant annet:

  • om avtalens fordeler og ulemper for det norske samfunn, økonomisk og på annet vis
  • om avtalen er mest til fordel for Norge, eller EU
  • om avtalens dynamiske karakter og konsekvenser av dette
  • om reservasjonsretten og Grunnloven
  • om ESA og EFTA-domstolens funksjonsmåte
  • om EØS-”kontingentens” formål og bruk
  • om alternativer til EØS-avtalen vil kunne ivareta norske næringsinteresser

Bare på grunnlag av forskningsbasert kunnskap vil vi kunne få en fordomsfri og åpen debatt om Norge er tjent med EØS-avtalen, eller om et annet alternativ kan ivareta Norges vitale nasjonale interesser på en like god eller bedre måte.

Nei til EU vil fremme kravet om en NOU om EØS for partiene i deres programprosess og i samband med stortingsvalget 2009, med sikte på at den neste regjeringa – uansett hvilken -skal ha dette med i sitt politiske grunnlag for neste stortingsperiode.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook