Du er her: Framside / Om Nei til EU / Kontakt oss / Rådet

Om Nei til EU

Ditt fylke

Rådet

Rådet til Nei til EU har møte to gonger i året, og er høgste organet mellom landsmøta.

I rådet møter to representantar for kvart fylkeslag, i tillegg til 20 representantar som er valde av landsmøtet, tre representantar for Ungdom mot EU og styret. Slik skal rådet representera både organisasjonen Nei til EU og den alliansen/fronten som står bak Nei til EU.

Fylkesrepresentantane vert utnemnde til kvart møte av fylka, så dei er ikkje lista opp her.

Person

Peter Thomas Ørebech

rådsmedlem

Han er født i 1948 og bosatt i Tromsø.  Han er utdannet jurist og spesialisert seg på hav- og fiskerett.  Han er professor ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø. Han har særlig interessert seg for hvordan EU-rett, EØS-rett og internasjonale handelsavtaler som GATT og GATS innvirker på norsk firskeriforvaltning og suverenitet i nordområdene.  Han har også skrevet bøker om fiskeri- og havbruksrett.  Ørebech har vært politisk aktiv i Senterpartiet og Nei til EU gjennom en årrekke, og var vararepresentant på Stortinget for Senterpartiet fra 2009-2013. 

© SV
Person

Gina Barstad

rådsmedlem

Gina er bosatt i Bergen, og har vært 1. vara til Stortinget siden 2009, og møtte fast på Stortinget i 2009-2012. Tidligere medlem av bystyret i Bergen. Er leder i Hordaland SV, og tidligere nestleder i Nei til EU. Arbeider til vanlig som rådgiver i Kreftforeningen. 

Mobil: 976 55 132
Odd Einar Dørum
© Venstre
Person

Odd Einar Dørum

rådsmedlem

Født 1943. Fra Oslo. Bystyremedlem i Oslo fra 2011 og landsstyremedlem i Venstre fra 1972. Tidligere leder i Venstre (82-86, 92-96), stortingsrepresentant (77-81 og 97-09) og statsråd (97-00 og 01-05). Han er utdannet sosionom og ledet Unge Venstre under EU-kampen i 1972 og Venstre i 1994.  

Christina Beck Jørgensen
© Fagforbundet
Person

Christina Beck Jørgensen

rådsmedlem

Fra Elverum i Hedmark. Født i 1989.

Leder for det sentrale ungdomsutvalget i Fagforbundet og representerer Fagforbundet Ung inn i rådet.

Person

Ivar Hellesnes

rådsmedlem

Dyre- og mathelse, Rødt, Sør-Trøndelag 

Person

Ingrid Skjoldvær

rådsmedlem

Leder i Natur og Ungdom, Nordland/Oslo 

© Senterpartiet
Person

Per Martin Sandtrøen

rådsmedlem

Politisk rådgiver, Senterpartiet, Hedmark 

 
Person

Wenche Arntzen

rådsmedlem

Født i 1955.  Hun kommer fra Napp i Flakstad kommune, Lofoten. Hun driver helårs fiske på heltid sammen med sin mann. Har tidligere vært aktiv i Fiskarkvinnelaget. Hun har hatt en rekke verv innen Arbeiderpartiet, bl.a. som leder i Flakstad Arbeiderparti. Hun har vært styremedlem i Nordland  Ap, medlem av kvinneutvalget i Nordland Ap. Har sittet som medlem av kommunestyret i tre perioder.

Person

Paul Magnus Gamlemshaug

rådsmedlem

Født 1953, bosatt i Arendal. Medlem i SV. Tok i 1990 saman med 3 andre initiativ til stifting av Aust-Agder Nei til EF/EU, og har site i fylkesstyret sidan. Var fylkesleiar 1992-97 / 2003-06, og er no kasserar. Tidlegare fagleg tillitsvald i Postverket/Posten sidan 1975 for Norsk Postforbund og Postkom. Var fagforeningsleiar i Agder dei fleste åra 1976-2002, og deretter divisjonstillitsvald sentralt i Posten 2002-15. Landsstyremedlem NPF/Postkom 1985-2015, forbundsstyremedlem 1997-2015, ansattvald til konsernstyret i Posten Norge AS 2004-15. Uførepensjonist frå nov. 2015. 

Eldar Myhre
© Jarle Vines
Person

Eldar Myhre

Rådsmedlem

Uavhengig. Fra Rogaland.

Person

Kristine Mollø-Christensen

rådsmedlem

Født 1959, bosatt i Oslo.

HMS-rådgiver ved Universitetet i Oslo. Leder i Kulturutvalet i Nei til EU. Rådsmedlem i Nei til EU 1998 -2000. Tidligere leder for Nei til EUs 2005-utval. Medlem og varamedlem av styret i Nei til EU fra 2000 til 2009. Tidligere leder for Oslo Nei til EU. Sitter i bokkomiteen for historiebokprosjektet til Nei til EU. Medlem i Rødt. 

© Senterpartiet
Person

Per Olaf Lundteigen

Rådsmedlem

Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Fra Buskerud.

Person

Olaug Jeksrud

Rådsmedlem

Fra Rødt. Tidligere styremedlem og tidligere leder av Akershus Nei til EU. Bor i Hedmark.

 
Person

Oddvar Vigdenes

rådsmedlem

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nord-Trøndelag 

Person

Peder Østring

Rådsmedlem

Internasjonal leder i Rød Ungdom. Fra Nord-Trøndelag, bor i Oslo.

Person

Victoria De Oliveira

rådsmedlem

Fra Skiptvet i Østfold, født 1991. Leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold, varamedlem i det sentrale ungdomsutvalget i Fagforbundet. Medlem av Ungdom mot EU, AUF og Arbeiderpartiet. Tidligere leder av LOs ungdomsutvalg i Østfold og varamedlem i LO Indre Østfold. Utdannet Vernepleier, jobber som Faglig Ungdomssekretær i LO Østfold.

© Nei til EU
Person

Dag Seierstad

rådsmedlem

Født i 1936.  Fra Lillehammer, Oppland

Dag er tiltredende i styret i Oppland Nei til EU. Han er pensjonist, jobber i 20 % stilling som  EU/EØS-rådgiver for SVs stortingsgruppe. Tidligere utredningsleder i Nei til EU. Tidligere leder i Oppland Nei til EU. Forfatter av en rekke fagbøker, artikler, kronikker m.m. om EU-spørsmålet. Han har vært medlem av Sejerstedsutvalget som evaluerte EØS-avtalen. 

Mobil: 976 72 564
© Per Erik Holland
Person

Mari Gjestvang

rådsmedlem

Sp, Hedmark

Person

Terje Bjørlo

rådsmedlem

NKP, Østfold

© Nei til EU
Person

Gerd Knutsen

rådsmedlem

Født i 1950. Fra Oslo.

Er leder i Oslo Nei til EU. Hun jobber i Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT, offentlige anskaffelser og kontrakter. Hun er medlem i Arbeiderpartiet, og har i flere år vært medlem av revisjonsnemda i Oslo Ap. Har vært nestleder i styret for Vetland skole for døve og hørselshemmede i en årrekke.

Mobil: 916 72 658
 
Person

Representanter for Ungdom mot EU

© Ungdom mot EU
Person

Åsa Kjerstine Kjølberg Moen

rådsmedlem
© UmEU
Person

Bjørn Ola Opsahl

rådsmedlem
 
Person

Elise Hammari

Vara for Åsa Kjerstine Kjølberg Moen
 
Person

Bendik Storvik Nilsen

Vara for Bjørn Ola Opsahl
Person

Frida Hambro Angell

Vara for Maren Holthe Hedne

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook