Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Schengen

Schengen

EU legger bånd på medlemslandenes flyktning- og asylpolitikk gjennom det såkalte Schengen-systemet. Schengen fjerner de indre landegrensene, samtidig som de ytre grensene forsterkes.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

omslag
© Nei til EU
Fil

Dette er hva partiene sier om EU og EØS i sine valgprogrammer. Vi har gjengitt de mest relevante programformuleringene.

Last ned: partiprogrammene 2017.pdf (742,39 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Junckers fem veier fra Roma til Brussel­

Hvitboka fra Kommisjonen skisserer fem mulige utviklingsveier for de gjenværende 27 EU-medlemmene når Storbritannia takker for seg. Noen av veiene har rasteplass og krabbefelt, men alle leder til samme sted. 

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

Fil

Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på flyktningers rett til å få opphold, er det fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester innenfor EØS – og dermed også Norge. De siste årene har antallet arbeidsinnvandrere fra EU-land til Norge overskredet de største anslagene på hvor mange flyktninger som kan komme. De skal også bosettes og integreres.
 
Sosial dumping, der arbeidsinnvandrere blir underbetalt, er et alvorlig problem både for samfunnet og de som blir utnyttet. Det kan bli vanskelig for flyktninger å komme inn i arbeidslivet dersom de må konkurrere med lavtlønte arbeidere fra EU-land.
 
Hva tenker du om at Norge skal ha fri arbeidsinnvandring for én gruppe mennesker, de fra andre EØS/EU-land, mens adgangen til opphold og arbeid begrenses for flyktninger som kan ha behov for beskyttelse?

Folder utgitt av Nei til EU oktober 2016

Last ned: Migrasjon 2016 5.pdf (6,14 MB)

Bilde

EU-krati: Erdogan og Frontex

Tilbake til oversikten

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: EUs flyktningavtale med Tyrkia

Avtalen med Tyrkia representerer et betydelig skifte i EUs politikk overfor flyktningkrisen. Dublin-forordningen har lenge vært helt eller delvis satt ut av spill, og flyktningene som ankommer EU over Middelhavet har hittil fått reise nordover til Tyskland, Sverige, og til andre nord-europeiske land. Etter 20. mars skal båtflyktningene som ankommer fra Tyrkia sperres inne i leire, og de fleste av dem vil returneres tilbake over havet. 

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

Fil

Arbeidsnotat 1-2016: Schengen i spenn

Flyktningkrisen som ryster EU og Europa.

Med Schengenavtalen har Norge i snart 15 år vært del av EUs i prinsippet kontrollfrie indre grenser og felles yttergrense, gjennom et assosiert medlemskap fra 2001. Allerede i 1996 ble Norge observatør i Schengen. Siden har Norge blant annet inngått avtale om politisamarbeid med Europol, og knyttet seg til EUs asyl- og flyktningspolitikk gjennom Dublinavtalen, som fastsetter hvilket land som har ansvar for å behandle en asylsøknad.

Schengenavtalen har navn etter landsbyen Schengen i Luxembourg, der den opprinnelige avtalen ble inngått mellom fem av EUs medlemsland i 1985. I dag er Schengen tatt inn i EUs traktater og omfatter de fleste EU-landene samt Norge, Island,
Liechtenstein og Sveits. Flyktningkrisen har satt Schengen i spenn.

Link for deling

Last ned: Arbnotat 1 2016 Schengen.pdf (188,80 kB)

© Rebecca Harms
Fil

Man kan mene det ene eller det andre eller det tredje om innvandrings- og flyktningpolitikk.

Nei til EU står for en solidarisk politikk i tråd med FNs flyktningskonvensjon og menneskerettighetene.

EU har sviktet og svikter fordi: EU gjør politikk overnasjonal, og tømmer de nasjonale demokratiene for handlingsmuligheter, men makter ikke å gjøre beslutninger som faktisk løser eller håndterer flyktningkrisen. EU har brukt mer energi på å berge Schengen enn flyktningene. Begge deler uten å lykkes.

Utarbeidet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Nedlasting som pdf. (Du kan få tilsendt PowerPoint, ta kontakt på neitileu@neitileu.no  )

Last ned: Schengen feb16.pdf (1,67 MB)

Bilde

EU-krati: Frontex

Tilbake til oversikten

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs krav om at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
 • Nei til EUs nye nestledere Gina Barstad og Shoaib Sultan. 
 • Den nye årboka vår, «Sammenbrudd for Schengen». 
 • Nei-sidens seier i folkeavstemningen i Danmark 3. desember.
 • Storbritannia debatterer den norske EU-løsningen. Og Nei til EU bidrar til debatten. 

Last ned: Standpunkt 1-2016 skjerm.pdf (5,30 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nå kan du skrive under mot EØS-avtalen!
 • EØS-avtalen og lokaldemokratiet. 
 • Folkeavstemning om EU-medlemskapet i Storbritannia.
 • Tysk dominans i EU.
 • Nye bøker om eurokrisen.
 • Nei til EU der du bor: Finnmark Nei til EU.
 • 10 år med nei-flertall på meningsmålingene.  

Last ned: Standpunkt 3-2015 skjerm.pdf (5,33 MB)

Sesongarbeider
Fil

EØS-avtalens deregulering av arbeidslivet i Norge, prinsippet om fri bevegelse, og Schengen-avtalens avvikling av grensekontroll er gjensidig problemforsterkende. Dette skaper mer og verre kriminalitet i arbeidslivet, og gjør avtalene til farlige forbundsfeller – «partners in crime».
Tekst: Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU. 

Fra tidsskriftet Rødt nr. 4-2014. Publisert med tillatelse.

Last ned: FarligeForbundsfeller.pdf (186,27 kB)

Fil

7-2013: Ut av Schengen?

Med Schengen-avtalen har Norges grensekontroll blitt flyttet til EUs yttergrense.

Det er på høy tid å diskutere konsekvensene av Schengen etter tolv år med medlemskap. Likevel har frykten for utlendinger og kriminalitet fått prege debatten på en uheldig måte. Hvis vi ikke har et bredere perspektiv enn (ubegrunnet?) frykt for det utenfor, kommer vi fort i skade for å la euroeliten innføre lover som innskrenker menneskenes frihet i Europa. I dette faktaarket oppsummeres de viktigste delene av EUs politikkutvikling på justis- og migrasjonsområdet de senere årene. 

Last ned: faktaark 07_2013 Schengen.pdf (133,71 kB)

 
Fil

Standpunkt 5-2013

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Stortingsvalget 2013: Hva mener de nye Stortingsrepresentantene? 
 • Har ja-siden virkelig gitt opp?
 • Debatt om EØS og Grunnloven 
 • EØS-sakene som blir vanskelige for den blå-blå regjeringen
 • Trenger fiskeri-Norge EØS?
 • Dag Seierstad-stipendet tildelt for første gang. 
 • Planer for jubileumsåret 2014
 • EUs håndhevingsdirektiv kan hindre tiltak mot sosial dumping

Last ned: Standpunkt 5-2013 skjerm.pdf (5,13 MB)

Fil

Nei til EU har gjennomgått partiprogrammene for kommende stortingsperiode 2013-17 for alle de syv stortingspartiene samt Rødt, Kystpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Dette notatet oppsummerer og gjengir alle partienes standpunkt som gjelder EU, EØS, Schengen og andre saker relatert til Norges forhold til Den europeiske unionen.

Notatet tar ikke stilling til de ulike partienes betoning og standpunkt, og det meste av teksten er sitater fra partiprogrammene. Hensikten er å samle partistandpunktene slik at velgere som er opptatt av Norges forhold til EU enklere kan vurdere partiene opp mot hverandre.  

Programmene er i sin helhet tilgjengelig på partienes nettsider. 

Last ned: Arbnotat 4 2013 Partiprogrammene.pdf (285,03 kB)

Schengen
Fil

Gjennom Schengen har Noreg sidan 2001 vore ein del av EUs sitt område for felles personkontroll. Nei til EU meiner det er på høg tid å sjå på kva konsekvensar Schengen-avtalen og dei andre EU-styrte avtalane på justisfeltet har å seie for land og folk.

Schengen handlar ikkje fyrst og fremst om passkontroll. Her er fire mytar – og fakta.

Last ned: Faktaark 8 2012.pdf (366,58 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 7-2011
© NtEU
Fil

Siden Norge tilsluttet seg Schengen-avtalen i 2001, har mye endret seg. Vår egen yttergrense ble flyttet fra Finnmark til Gibraltar, og Norge har de siste ti årene aktivt deltatt i EUs felles yttergrensekontroll.

I denne rapporten ønsker vi å sette fokus på avtalens demokratiske underskudd, og ikke minst konsekvensene Schengen- og Dublinsystemet har for mennesker på flukt.

Last ned: Grenseløs kontroll KOMPLETT.pdf (993,85 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 5-2011 - Asyl og innvandring
© NtEU
Fil

I dette arbeidsnotatet kommenterer Svein Eldøy Jan-Paul Brekkes "Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU" (rapport nr. 10, Europautredningen 2011).

Last ned: Arb notat 5 2011 Migrasjon.pdf (171,78 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

 
Fil

Foredrag laget av Kjell Arnestad i forbindelse med Vett 2-2009 - EUs politi og justissamarbeid: Schengen

Last ned: EUs politi- og justissamarbeid.ppt (681,00 kB)

 
Fil

Uttalelse - Frontex

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU ber Regjeringen kreve en opprydding i Frontex sin ulovlige praksis i Middelhavet, hvis ikke må Norge trekke personell og andre bidrag fra grensestyrken.

Last ned: Uttalelse - Frontex.pdf (29,01 kB)

 
Fil

Uttalelse - EUs solidaritetspolitikk

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

EUs solidaritetspolitikk set eigen profitt og økonomisk vinning framføre krav om utvikling og høve til å påverknad frå folket i fattige land. Derfor er det berre utanføre EU at Noreg kan føra ein handelspolitikk som byggjer på andre prinsipp enn dei EU fører, og som også kan koma dei fattige u-landa til gode.

Last ned: Uttalelse - EUs solidaritetspolitikk.pdf (14,33 kB)

Forsiden Vett 2-2009
Fil

Med sine tusenvis av sider med avtaletekstar, forordningar og handbøker, kan vi ikkje gå inn på alle sider ved Schengen her og heller ikkje alle detaljane.

Dette VETT-heftet fokuserer på utviklinga på området dei siste elleve åra, spesielt i asyl- og flyktningpolitikken samt kva vi kan venta oss framover om eller når Lisboa-traktaten vert gjennomførd. Del ein gjev ei kort innføring i Schengen-samarbeidet, og del to utdjupar asyl- og flyktningpolitikken, serskilt fylgjene av Dublin II-forordninga.

Med Schengen er Noreg knytt til store delar av EUs politi- og justissamarbeid. Vi har gjeve frå oss mykje av sjølvråderetten på sentrale område for ein kvar stat – som grensekontroll og visumpolitikk. Likevel har vi ingen røysterett når EU vedtek ein stadig meir omfattande sams politikk. Men Noreg står utanfor viktige område – som det meste av asylpolitikken, lovleg innvandring, sivilrett og antiterrorarbeidet. Her kan vi føra den politikken vi sjølv ynskjer.

Ja-sida meiner det er eit argument for å melda oss inn for å få ein minimal innflytnad gjennom røysteretten. Vi meiner det er eit argument for at vi skal halda oss utanfor og seia opp Schengen-avtala, slik at vi kan ta attende makta over eigen politikk og samfunnsutvikling.

Bestilling

Last ned: Vett 2_09 for nett.pdf (520,59 kB)

 
Fil

12-2009 - Soria Moria II om EU, EØS og Schengen

Regjeringserklæringen Soria Moria II fastslår at regjeringen ikke skal søke om medlemskap i EU. Den lover også en grundig gjennomgang av EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 12 2009.pdf (622,51 kB)

 
Fil

Uttalelse - Schengen

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

EUs asyl- og flyktningepolitikk kostar liv: - Nei til EU krev evaluering av norsk tilknytning til Schengen

Last ned: 06 Schengen.pdf (12,53 kB)

Forsiden Vett 3-2007
Fil

EU markerer i år 50-årsjubileet for stiftelsen gjennom Romatraktatene, EURATOM og EEC. De feirende elitene i EU og de norske EU-tilhengerne er ubeskjedne nok til å gi EU æren for at det har vært fred i Vest-Europa siden andre verdenskrig. Dette er ikke noen ny påstand i EU-kampen. Både i 1994 og i 1972 var «EU som fredsprosjekt» et sentralt argument. VETT-hefte nr. 3 2007 gir en rekke motforestillinger til denne påstanden, og viser hvordan stadig flere nå utrykker skepsis til den militariseringen vi ser i dagens EU.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien-VETT- 3_07_nettversjon.pdf (779,87 kB)

Forsiden til Vett 3-2005
Fil

I dette temaheftet av Dag Seierstad er fokus satt på EU som et solidaritetsprosjekt. Den økende forskjellen mellom fattig og rik gjør seg også gjeldende innad i EU. EUs rolle i verdenssamfunnet er viet stor plass og til sist: Er EU svaret på globaliseringen?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: skriftserien 3-05.pdf (2,22 MB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

10 land fra Sentral- og Øst-Europa har søkt medlemskap i EU. Det er Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Estland, Latvia og Litauen. Det er store utfordringer både for søkerlandene og for dagens EU-land. Hvordan kan land med så stor fattigdom, så mange arbeidsløse, så mange bønder på så små bruk uten moderne utstyr - og med så mange sårbare bedrifter - tas inn på like vilkår på EUs indre marked?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2001.pdf (1,83 MB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Hvis Norge knytter seg til den nye Schengen-avtalen, må Norge ta på seg å praktisere EUs yttergrensekontroll like strengt som EU-landa. Vi kan da havne i en situasjon der vi bidrar til et Vest-Europa som lukker seg mot andre verdensdeler, spesielt mot land i den tredje verden.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-1998.pdf (74,35 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Det er ikke av hensyn til pass- og reisefriheten i Norden at regjeringa ønsker å knytte Norge til Schengenavtalen. Dette er et ledd i regjeringas forsøk på skrittvis å få oss lengst mulig «inn» i EU, til tross for folkeavstemninga, mener Thomas Mathisen.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-1995.pdf (70,59 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook