Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Studiemateriell
Studier
© Mc Quinn

Studiemateriell

Nei til EU utgir studiemateriell om ulike temaer. Her kan du laste ned ulike studiehefter til bruk for studieringer eller selvstudier. Vi gjør samtidig oppmerksom på at svært mange av VETT-heftene  er godt egnet som grunnlag for studiearbeid.

For å bestille hefter kan du gå til butikken . Du kan også  ringe 22 17 90 20. Heftene ligger også som nedlastingsbare PDF-filer som du selv kan skrive ut.

Fil

Denne rapporten er utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte av Roar Eilertsen. De Facto har fått økonomiske støtte til arbeidet med rapporten fra Nei til EU, som i sin tur har samlet inn støtte fra en lang rekke fagforeninger og noen forbund.

Høyaktuell rapport om EUs tre anskaffelsesdirektiv og hvilke rammer og mulige unntak de setter for offentlige innkjøp. 

Last ned: EUs-anskaffelsesdirektiver-endelig.pdf (840,14 kB)

EØS som en tvangstrøye
© Pål Hansen alias UKRUT.no
ikon for Artikkel (vanlig)

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

Nei til EU har som mål å skolere hele organisasjonen i EØS-avtalen. I den anledning har vi utarbeidet en studiesirkel om EØS-avtalen. Hvordan virker den? Hvilke konsekvenser har den? Og fins det alternativ?

Fil

Fra EU-grunnlovsheftet:

"EU-grunnlovens skjebne er i dag usikker. EUs stats- og regjeringssjefer skal møtes i juni 2006 og vurdere hva som skal skje med dokumentet. Det ble vedtatt på toppmøtet i juni 2005. Antakelig vil toppmøtet på en eller annen måte utvide den tenkepausen som ble vedtatt etter at det franske og nederlandske folk sa nei til EU-grunnloven i mai og juni 2005.

Akkurat nå sendes det ut forslag fra ulike kanter på hvordan EU skal håndtere grunnlovsspørsmålet. Mange av disse forslagene kan karakteriseres som «prøveballonger», de er forsøk på å sondere hvor de ulike medlemslandene og EU-institusjonene mener. Slik situasjonen framstår, vil EU trenge en lengre tenkepause for å kunne komme til enighet. Dessuten er det valg både i Frankrike og Nederland i 2007. Mange i EU mener det vil være umulig å ta opp grunnlovsspørsmålet i disse landene før valgene. Sannsynligvis vil arbeidet med å avklare hva som skal skje med EU-grunnloven for alvor skyte fart tidligst i begynnelsen av 2007."

Last ned: Skoleringshefte_Grunnloven.pdf (622,23 kB)

Fil

 Fra EØS-heftet:  

"Mer fokus på EØS i årene som kommer. I løpet av 2006 og årene som kommer skal antakelig Norge ta stilling til flere store EØS-saker. Etter vår mening har også regjeringen en rekke målsettinger som strider mot EØS-avtalen. Derfor tror vi at EØS vil være et hovedfokus innenfor EU-debatten de neste årene.

Det gir Nei til EU rom for å synliggjøre konsekvensene av avtalen og kan styrke vårt arbeid for å få sagt opp EØS-avtalen. Samtidig må vi ikke glemme at det også er viktig å arbeide for at i hvert fall de verste utslagene av avtalen stoppes. Dermed får vi en viktig oppgave i forhold til å samle alle krefter som vil jobbe for å stanse skadelige enkeltdirektiv. Begge disse oppgavene krever at hele organisasjonen har gode kunnskaper om EØS-avtalen og aktuelle EØS-saker. Derfor har vi laget dette skoleringsheftet.

I løpet av året som kommer vil Nei til EU også utarbeide en ny EØS-strategi som blant annet skal se nærmere på alternativene til EØS. Dette skoleringshefte starter opp den diskusjonen og det vil komme mer utfyllende diskusjonsopplegg utover i året. Samtidig som vi intensiverer arbeidet mot EØS må vi ikke glemme vår viktigste oppgave; å bidra til nei-flertall på meningsmålingene om EU-medlemskap. Uansett regjering er det nemlig den eneste garantien mot at det sendes en ny søknad om medlemskap i EU."

Last ned: Skoleringshefte_EOS.pdf (1,05 MB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook