Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Faglig nyhetsbrev

Faglig nyhetsbrev

Faglig nyhetsbrev produseres av faglig sekretær i samarbeid med faglig utvalg. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om fagbevegelsen og Nei til EU. Ved å klikke på overskriften til hvert nyhetsbrev får du mulighet til å laste ned brevet som en pdf-fil.

Meld deg på Faglig nyhetsbrev.

I dette nyhetsbrevet tar vi opp Stortingsvalget og EU/EØS. Nei til EU har gått gjennom partiprogram og foretatt en undersøkelse blant toppkandidatene til Stortingsvalget. Vi publiserer en valgvideo laget av Rørleggernes fagforening og en undersøkelse om ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo/Akershus i 2017 som mange fagforeninger og EL og IT-forbundet står bak. SP og SV har foreslått i Stortinget at tariffavtaler, Arbeidsmiljølovgivning og ILO konvensjoner skal ha forrang for EØS regler, i tråd med LO kongressens enstemmige vedtak. AP stemte imot. Vi minner om utredningene fra De Facto om sikkerhet i samferdselssektoren og EØS bestemmer. Den siste finnes også som pamflett. Siste nummer av Standpunkt og lenke til årets Kvinnekonferanse 4. og 5. november er også med.

I dette nyhetsbrevet legger vi ut informasjon om nyttige og informative trykksaker som alle kan bestille fra oss til bruk på stands og møter. Vi legger ved en lenke til Jonas Gahr Støres løfter på LO-kongressen om at han vil sikre ved lov at ILO-konvensjoner skal gå foran EU-direktiver og at han vil foreta kraftig innstramning i bemanningsbransjen om Arbeiderpartiet kommer i regjering etter valget. At stadig flere godsoppdrag gikk til utenlandske sjåfører i 2016 og at regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft omtales. Vi legger ved to av Dag Seierstads gode og informative kronikker og en artikkel om at Havnestyret i Oslo kommer havnearbeiderne i møte med nye vedtak mot sosial dumping. Vi minner om at det er viktig å verve nye medlemmer og om at det kan Vippses støtte til Nei til EU.

I dette nyhetsbrevet vil hovedsaken være LO-kongressen og resultatene av behandlingen av saker som har med EU/EØS og arbeidsliv og gjøre. Vi har i tillegg noen aktuelle saker av interesse bla. EØS-avtalen og norsk næringsmiddelindustri som er del av Nei til EUs EØS melding "25 år med EØS". NtEU Fakta: Forslag om fergeregister gir sosial dumping og Energibyrået ACER. Vi skriver om at flerbruksfartøy holdes fortsatt utenfor arbeidsmiljøloven og at tariffavtaler blir «EØS-tilpasset». Vi legger lenker til siste Standpunkt og siste Vett-hefte og minner om at det er viktig at det verves medlemmer til Nei til EU og at det er mulig å Vippse oss små og store bidrag til #79048.

I dette nyhetsbrevet tipser vi om saker og argumenter som kan brukes mot EØS på LO-kongressen. Vi minner om innsamlingen av midler til utredning om ulike faglige spørsmål og EØS. Vi omtaler Høyesteretts dom i Holship-saken, Verftssaken, ESAs inngripen i norsk fergetrafikk samt EU og minstelønn. Vi tar opp arbeidsrettssaken som Fellesforbundet fører for at tariffavtaler sikrer at lønnsnivået i en innleiebedrift gjelder for dem som arbeider der. Oslo tingrett påførte LO et nederlag i søksmålet mot departementet på grunn av endringene i utlendingsforskriften som berører lønns- og arbeidsforhold i luftfarten. Vi har også med to saker fra tysk fagbevegelse og et debattinnlegg av Jonas Bals i Dagbladet 12.3. og enda mer.

I dette nyhetsbrevet omtaler vi det faglige formøtet før Trondheimskonferansen 27.1.2017 med et flott og relevant program bla. om LO-kongressen og EØS. Vi omtaler høyesterettsdommen i Holship-saken, EL og IT forbundets forslag til LO-kongressen, vedtaket mot EØS på Jernbaneforbundets landsmøte, sikkerhet i luftfarten, Verftsaken, som også har vært oppe i Stortingets spørretime 9. november, og vi har en lenke til NRK1s program Debatten 8. desember, hvor EØS-avtalen var tema. Vi legger også ved lenke til Nei til EUs årbok 2017, "Betydningen av Brexit" og vi har lenke til International Transport Worker's Federation og World Union Meeting Against TISA and CETA og mye mer.

I dette nyhetsbrevet finner dere lenke til oppsummering og innledninger fra faglig konferanse 30.9.-01.10. Dere finner også rapporten fra De Facto om, "Offentlige anskaffelser og kampen mot sosial dumping", som ble lagt frem på konferansen. Dere finner EØS/EU-vedtaket på Handel og kontors landsmøte. Helikopterfører-saken og forholdene for norske sjøfolk som jobber for norske rederier som trafikkerer norske-kysten omtales. Vedlagt også et veldig relevant arbeidsnotat skrevet av Ebba Boye, "Tisa-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge". Vi omtaler en seier for havnearbeiderne og at EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen og i befolkningen ellers, mens Ap holder stø kurs. Formøtet før Trondheimskonferansen 2017 annonseres. Og det er et par Brexit-nyheter denne gangen også. 

I dette nyhetsbrevet oppfordrer vi deg til å melde deg på faglig konferanse 30.9.-1.10. Lokomotivmannsforbundet, som forbund nummer fire, har vedtatt at Norge må ut av EØS, og HK region øst har sendt inn et ut av EØS-forslag til LO-kongressen. Vi skriver om Storbritannia etter Brexit, vedtaket i Stortinget om tilslutning til EUs finanstilsyn via ESA og økningen i antallet midlertidige ansettelser. Det er interne protester i EU-systemet mot at ungdom jobber som ulønnede praktikanter. Nye regler for offentlige anskaffelser og usikkerhet om TTIP-avtalens fremtid omtales. LO-forbund og foreninger støtter den greske selvhjelpsorganisasjonen, Solidarity4All. Det er også en lenke til ulike muligheter for innmelding i Nei til EU.

I dette nyhetsbrevet inkluderer vi to forslag til vedtak og uttalelser om EØS og med tekst som kan brukes av fagforeninger og tillitsvalgte for å fremme forslag til ulike møter i fagbevegelsen fremover. Vi informerer om NtEUs faglige konferanse 30.9.-1.10.2016. Vi oppfordrer dere til å ta opp økonomisk støtte til NtEU i fagforeningen, det trengs! Vi legger lenke til NtEU fine løpeseddel om TISA. Utstasjoneringsdirektivet, et nytt direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, Jernbanepakke IV, Finanstilsynssaken og Rogalandskonferansen 2016 omtales. Vi rekker akkurat og få med innspurten på Brexit-debatten i Storbritannia. Og vi har bla. med lenker til informative videoer og et program fra NRK om ulike sider ved EU og TTIP.

I dette nyhetsbrevet ber vi om at dere sender oss beskjed om Nei til EU-arrangementer og 1. mai-paroler som sier Nei til EU, Nei til EØS og Nei til TISA/TTIP. Vi omtaler innsamlingen av midler til utredning om bl.a. EUs Anskaffelsesdirektiver, Verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til EUs vikarbyrådirektiv. Årets faglige konferanse blir 30.9. og 1.10. Ellers: Nei til EU har laget temaside om EU-debatten i Storbritannia foran folkeavstemningen i juni. Det er oppnådd "uformell» enighet om EUs Jernbanepakke 4 som kan bli vedtatt om kort tid. Utstasjoneringsdirektivet skaper problemer, og EU/EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen. LO har gitt ut en håndbok om EU og EØS og andre saker. 

Dette nyhetsbrevet inneholder det siste fra utviklingen i Storbritannia, Camerons avtale om landets forhold til EU og folkeavstemningen 23. juni. Vi omtaler også Faglig utvalgs innsamling til utredning om nye direktiv, verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til Vikarbyrådirektivet. Vi har omtale av formøtet til Trondheimskonferansen 2016 og den faglige underskriftsaksjonen om EØS. Vi omtaler nye direktiv og Jernbanepakke IV og forslag om privatisering av jernbanestrekninger i Norge, ny årbok for 2016 og nytt Standpunkt nr. 1/2016 enda litt til.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook