Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Andre publikasjoner

Andre publikasjoner

Her kan du laste ned ulike publikasjoner som ikke "passer inn" i ovenstående kategorier.

EØS-meldingen
Fil

EØS-meldingen: 25 år med EØS – Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn

Rapporten er skrevet av Dag Seierstad, med bidrag fra en arbeidsgruppe bestående av Idar Helle, Heidi Larsen, Sigbjørn Gjelsvik, Margaret Eide Hillestad og Morten Harper. Arne Byrkjeflot og Helle Hagenau har også bidratt med tekst til rapporten. Utgitt av Nei til EU 2. mai 2017

Last ned: EØS-meldingen 2017.pdf (959,38 kB)

Fil

De Facto-rapport 2:2017 EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge

Av Idar Helle og Paul Bjerke

Last ned: EØS bestemmer full rapport.pdf (1,34 MB)

Fil

De Facto-rapport 1:2017

Av Roar Eilertsen. 

Rapporten Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer er utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte vinteren 2017. Arbeidet ble støttet økonomisk av Nei til EU og en rekke fagforeninger og forbund.

Last ned: Trygg samferdsel - endelig.pdf (713,60 kB)

DeFacto-pamflett 2017 EØS bestemmer
Fil

EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge.

LO-kongressen i 2013 vedtok enstemmig:

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler.

I løpet av de fire årene som er gått siden kongressen er det blitt stadig tydeligere at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning ikke har forrang for EU-reglene. Det er åpenbart omvendt: EU-reglene har forrang og truer den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten.

Denne brosjyren viser hvordan.

Utgitt av DE FACTO - Kunnskapssenter for fagorganiserte

Lenke for deling.

Last ned: EØS BESTEMMER.pdf (2,13 MB)

A Warning from Norway
Fil

This research paper, The EEA: A Warning from Norway, is written by Helle Hagenau, Head of International and former Secretary General of No to EU in Norway. 

The paper was published in January 2017, and is also available at www.theredcell.co.uk

Last ned: a_warning_from_norway.pdf (783,84 kB)

Folkeavstemningen i 1994
© NRK
Artikkel (enkel)

Norwegians voted ‘no’ to the EU in a heated referendum in 1994 – and they are not regretting it. Quite the opposite. There has been a rock solid majority against EU membership for more than ten years. According to the most recent poll, 72 per cent are opposed to Norwegian membership of the EU, with only 18.1 per cent supporting membership and 9.9 per cent undecided.

Fil

En forestilling om at aktivitetsplikten kan fjernes uten at det får konsekvenser for nasjonalitetskravet i fiske, utsetter Norge for et hasardiøst sjansespill.

Dette heftet, skrevet av professor Peter Ørebech ved UIT Norges arktiske universitet, viser hvordan EØS-avtalens unntak for fiskeri kan bli satt ut av spill.

Heftet er en forkortet versjon av Peter Ørebechs notat «Noen kommentarer til Professor Finn Arnesens betenkning for Nærings- og Fiskeridepartementet om EØS, fiskeri og aktivitets- og nasjonalitetskrav», april 2015. 

Last ned: Fiskeripamflett2016skjerm.pdf (678,99 kB)

Fil

Handels- og statsavtaler er viktige for mange næringers og staters utvikling, noe vi kjenner godt fra diskusjoner om EEC-, EF- og EU-medlemskap i Norge. Stadig tilbakevendende diskusjoner om globale handelsavtaler først gjennom GATT, så WTO og nå regionale handelsavtaler, skaper høy temperatur, og disse har også potensielt stor innflytelse i de land som inngår avtalene. '

Norge følger nøye med på hva som foregår internasjonalt når det gjelder mellomstatlige avtaler; for å holde seg oppdatert om utviklingen i egen region, for å utvikle vårt forhold til nære allierte og handelspartnere, og ikke minst for å være oppdatert på utvikling i handelsregelverk generelt. Forholdet til vår store handelspartner EU er for tiden regulert gjennom EØS, mens vi ikke har noen spesiell avtale med vår allierte nabo USA. Det er også høyst uvisst om vi trenger en avtale med USA, selv om EU og USA blir enige om partnerskapsavtalen.

Rapporten er skrevet av Margaret Eide Hillestad og Christian Anton Smedshaug og utgitt av Agri Analyse

Last ned: Notat 2 - 2015 Er TTIP løsningen på krisen (web).pdf (1,04 MB)

Fil

Om TISA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene.

Rapporten er utarbeidet av Ida Søraunet Wangberg og Lars Gunnesdal i Manifest Tankesmie og Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten.
 
Nei til EU har bidratt med finansiering.

Last ned: Rapport2-2015.pdf (1,64 MB)

Fil

Dette er underskriftsliste til bruk ved oppropet Ut av EØS. Oppdat. 11.9.15.

Last ned: Underskriftsliste UTAVEOS 2015 A4 05.pdf (619,55 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook