Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Norsk EU-debatt

Norsk EU-debatt

52,3 prosent av velgerne stemte nei til norsk EU-medlemskap i 1994.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Vett EU-guiden 2017
Fil

Vett 3 2017: EU-guiden - spesialutgave

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 3 2017 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Delelenke

Bestill heftet. 

Last ned: Vett EU_guiden_ 2017 Skjerm_.pdf (6,36 MB)

forsida
Fil

Standpunkt 3-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Etter en kongress og før et valg (leder)
 • LO med gult kort til EØS-avtalen   
 • Meningsmålinger: Vil heller ha handelsavtale enn EØS
 • 25 år med EØS er mer enn nok
 • Nei til EU krever brexit-utredning
 • Foran stortingsvalget: Hva mener partiene om EU- og EØS-spørsmål?
 • EU som motvekt og motmakt til USA?
 • Hedmark beste vervefylke

Bla i avisen på nett

Last ned: Standpunkt 3-2017-skjerm.pdf (3,67 MB)

Fil

Standpunkt 2-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • EU utfordrer Norge om suverentiteten i Svalbardsonen. 
 • Vervekampanjen 2017. Vi skal verve 1000 nye medlemmer til Nei til EU
 • EUs sekstiårsjubileum. 
 • Konferansen Nei2017 ble en suksess. 
 • Kampen om EØS-avtalen blir hovedsak på LO-kongressen. 
 • EUs fem veier fra Roma til Brussel
 • Regjeringens planer om tilslutning til EUs energibyrå Acer.
 • Norsk Landbrukssamvirkes visjoner om et bærekraftig landbruk. 

Last ned: Standpunkt 2-2017 skjerm.pdf (3,86 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

En flau og farlig dom for Norge og norsk arbeidsliv

Høyesterett har slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser. 

Dommen kan skape farlig presedens – ikke minst for fagbevegelsens muligheter til å benytte lovlige kampmidler for å hindre sosial dumping.

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

Fil

Dette er en innledning Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, holdt for SVs faglige/EØS-konferanse i november 2016.

Last ned: Fri flyt nov16.pdf (4,09 MB)

Fil

Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på flyktningers rett til å få opphold, er det fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester innenfor EØS – og dermed også Norge. De siste årene har antallet arbeidsinnvandrere fra EU-land til Norge overskredet de største anslagene på hvor mange flyktninger som kan komme. De skal også bosettes og integreres.
 
Sosial dumping, der arbeidsinnvandrere blir underbetalt, er et alvorlig problem både for samfunnet og de som blir utnyttet. Det kan bli vanskelig for flyktninger å komme inn i arbeidslivet dersom de må konkurrere med lavtlønte arbeidere fra EU-land.
 
Hva tenker du om at Norge skal ha fri arbeidsinnvandring for én gruppe mennesker, de fra andre EØS/EU-land, mens adgangen til opphold og arbeid begrenses for flyktninger som kan ha behov for beskyttelse?

Folder utgitt av Nei til EU oktober 2016

Last ned: Migrasjon 2016 5.pdf (6,14 MB)

© John Øyslebø
Artikkel (enkel)

Dansketid og EØS-tid

I de siste 22 åra har jeg hatt en ubehagelig følelse av at historien gjentar seg. Jeg er dansketidshistoriker og siste innehaver av et professorat ved Universitetet i Oslo i dansketidas historie. Det fagfeltet har jeg holdt på med i 45 år.

Fil

Britenes folkeavstemning om EU og betydning av Brexit.

To leave or not to leave. Det er spørsmålet når Storbritannia stemmer om EU-medlemskapet. Brexit-forkjemperne – de som ønsker å forlate EU – argumenterer med nasjonalt selvstyre, økt internasjonal innfl ytelse og den økonomiske kostnaden ved medlemskapet. EU-tilhengerne advarer mot svekket handel, økonomisk nedgang og ustabilitet i Europa.

Nei til EUs skriftserie VETT undersøker hva som er det sannsynlige utfallet i avstemningen, hvilke alternativer til EU britene har, og hva et Brexit kan bety for den norske debatten om EU og EØS. Redaktører for heftet er Nei til EUs utredningsleder Morten Harper og leder i internasjonalt utvalg Helle Hagenau.

Artikkelforfattere: Helle Hagenau, Per Edgar Kokkvold, Morten Harper, Boris Johnson, Kate Hoey og Kathrine Kleveland.

Heftet er 50 sider i hendig format. 

Vi kan tilby rabatt ved kjøp av større opplag: ved 10-49 stk: 50 %, 50 + stk: 75 %. (Porto tilkommer.)

Bestilling

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel, Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 2 2016 skjerm.pdf (2,65 MB)

ikon for Ekstern peker

Faglig nyhetsbrev april 2016

Temaoversikt EØS EØS-fylkesbank EUs utvikling Norsk EU-debatt Lisboa­trak­taten Pengeunionen (Euro) Arbeidsliv og faglig politikk Helse og velferd Likestilling Landbruk og fiskeri Energi og naturressurser Forsvar og sikkerhet Schengen Norden Verden Nei til EU Klima og miljø TTIP/TISA Publikasjoner Nyttige lenker Lover og direktiver Faglig nyhetsbrev april 2016 I dette nyhetsbrevet ber vi om at dere sender oss beskjed om Nei til EU-arrangementer og 1. mai-paroler som sier Nei til EU, Nei til EØS og Nei til TISA/TTIP. Vi omtaler innsamlingen av midler til utredning om bl.a. EUs Anskaffelsesdirektiver, Verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til EUs vikarbyrådirektiv. Årets faglige konferanse blir 30.9. og 1.10.

Fil

EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre.

EØS skulle være en avtale for handel. Den har blitt mye mer. Folket vedtar Norges lover gjennom Stortinget, men gjennom EØS vedtas mange lover med påholden penn fra EU.

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2016 undersøker EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre.

Heftet er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Heftet er 50 sider i hendig format.

Link til deling

Bestilling

Heftet kan også lastes ned som gratis ebok (epub-format) fra iBooks store.

Last ned: Vett1_2016skjerm.pdf (847,52 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Facts: The European Free Trade Association (EFTA)

EFTA has established one of the world’s most comprehensive networks of Free Trade Agreements, FTAs, with 25 free trade agreements (covering 36 countries, in addition to the EU). 

This is a translation of NtEU facts no. 5 in 2013.

Folkeavstemningen i 1994
© NRK
Artikkel (enkel)

Norwegians voted ‘no’ to the EU in a heated referendum in 1994 – and they are not regretting it. Quite the opposite. There has been a rock solid majority against EU membership for more than ten years. According to the most recent poll, 72 per cent are opposed to Norwegian membership of the EU, with only 18.1 per cent supporting membership and 9.9 per cent undecided.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Facts: Do we need the EEA Agreement in order to sell our products to the EU?

The deafening message from the pro-EU side is that we must have the EEA Agreement to secure market access to the EU but we have heard this argument before. 

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Grunnlovens § 115 og EU-medlemskap

Stortinget har til behandling et grunnlovsforslag  fra Marianne Aasen (Ap), Svein Roald Hansen (Ap) og Else-May Botten (Ap) om å endre § 115 slik at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall – og ikke 3/4 som i dag. Denne paragrafen har vært forsøkt endret flere ganger for å gjøre det lettere å melde Norge inn i EU.

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

Fil

TISA-avtalen og hva den betyr for skole, velferd og andre offentlige tjenester.

Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel som EU, USA, Norge og tyve andre land forhandler om. Landene utgjør to tredeler av verdens tjenestehandel.
 
Målet for TISA er full liberalisering av tjenester, der utenlandske selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje med nasjonale selskap. Resultatet er at TISA vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. TISA vil trolig legge større begrensninger på offentlig tjenesteyting enn dagens EØS-avtale.
 
TISA-forhandlingene er omgitt av hemmelighold. Det er stilt spørsmål ved avtalen i Stortinget, og stadig flere organisasjoner krever åpenhet i forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, og byråkrater forhandler videre på vegne av Norge.

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Prisen er 60 kroner. 

Vi kan tilby rabatt ved kjøp av større opplag: ved 10-49 stk: 50 %, 50 + stk: 75 %.

Bestilling

Link til deling

Link til iTunes

Last ned: Vett 3_2015 skjerm.pdf (877,35 kB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

Fil

Dette er underskriftsliste til bruk ved oppropet Ut av EØS. Oppdat. 11.9.15.

Last ned: Underskriftsliste UTAVEOS 2015 A4 05.pdf (619,55 kB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nå kan du skrive under mot EØS-avtalen!
 • EØS-avtalen og lokaldemokratiet. 
 • Folkeavstemning om EU-medlemskapet i Storbritannia.
 • Tysk dominans i EU.
 • Nye bøker om eurokrisen.
 • Nei til EU der du bor: Finnmark Nei til EU.
 • 10 år med nei-flertall på meningsmålingene.  

Last ned: Standpunkt 3-2015 skjerm.pdf (5,33 MB)

Fil

Ofte stilte spørsmål om EØS-avtalen – og svarene på dem.

EU har all interesse i å forhandle med Norge om en ny handelsavtale når EØS-avtalen sies opp.

Forfatter: Morten Harper, utredningsleder Nei til EU. Svar nummer 4 er skrevet av Dag Seierstad, EU/EØS-rådgiver.

Last ned: faktaark 04_2015.pdf (589,46 kB)

Fiskerbåt
© Alwaysstone
Fil

Hva slags reguleringer som Norge kan erstatte et bortfalt aktivitetskrav med for å sikre norsk eierskap til fiskeressursene, er vanskelig og

tvilsomt: Nasjonalitetskravet vil slik det skjedde innen oppdrett ikke godtas verken av EU eller ESA, skriver professor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø. Notatet er er utfyllende kommentar til professor Finn Arnesens betenkning for Nærings- og Fiskeridepartementet om EØS, fiskeri og aktivitets- og nasjonalitetskrav.

Last ned: Ørebech kommentarer til Arnesen.pdf (236,40 kB)

Fil

Særtrykk med sammendrag og utdrag fra Menon Business Economics sin rapporten "Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen".

Heftet kan bestilles fra Nei til EU: bestilling@neitileu.no

Last ned: MenonPamflett.pdf (539,95 kB)

© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Fagbevegelsen og EØS - Mot et tredelt arbeidsliv. Konferanse 24. april 2015.

Fredag 24. april avholdt Faglig utvalg i Nei til EU sin årlige konferanse i Oslo. Det var 94 påmeldte, og vi endte opp med 118 deltagere, noe som overgikk våre mest optimistiske forventninger. Det var engasjert debatt og mange spørsmål til paneldeltagere og innledere.

Det var debattinnlegg, innledninger og andre bidrag fra Europaminister Vidar Helgesen, sjefsøkonom i LO Stein Reegård, leder i LO i Oslo Roy Pedersen, leder i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen, Heidi Larsen fra Faglig utvalg, Sara Bell leder i Fagforbundet i Bergen, Roar Eilertsen De Facto, Jonas Bals Ap. forfatter Halvor Fjermeros, Trine Hasvang Vaag Norges bondelag og Jarle Wilhelmsen 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN).

Fil

EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Da har EU all interesse i å forhandle med Norge om en ny handelsavtale. Norge er EUs femte største handelspartner. Vi er både en viktig leverandør og et kjøpesterkt marked for EU.

Last ned: flyer handelsavtale 2015.pdf (83,92 kB)

Fil

3-2015: TTIP smitter til EØS

Med handelsavtalen TTIP vil nye EØS-regler kunne bli utviklet både i Washington og Brussel. 

En handelsavtale mellom USA og EU vil endre regelverket i det indre markedet, og dermed regler for varer og tjenester i Norge gjennom EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 03_2015.pdf (494,36 kB)

Fil

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 2 2015 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Delingslink

Last ned: EUguiden2015skjerm.pdf (6,90 MB)

Fil

Innledningen er utarbeidet av faglig sekretær Lill Sæther og tar for seg EØS i forhold til fagbevegelsen og faglige rettigheter.

Last ned: Faglige rettigheter, fagbevegelsen og EØS.ppt (3,37 MB)

Fil

Dette er en standardinnledning om alternativet til EØS som Nei til EU ønsker; en fornyet handelsavtale mellom to likeverdige parter. Innledningen er bygget på Vett 1-2015 .

Den er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Innledningen kan lastes ned som pdf nedenfor eller som Powerpoint-fil .

Last ned: Alternativet til EØS er handelsavtale feb 2015.pdf (819,55 kB)

Fil

Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato
– og hva en handelsavtale skal inneholde

Dagens EØS-avtale kan sies opp med 12 måneders varsel. Det vil skape en situasjon for forhandlinger med EU om en ny
handelsavtale. En avtale som må være uten det demokratiske underskuddet skapt av EØS.

VETT nr. 1 2015 beskriver hovedstolpene i den nye handelsavtalen:
• En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU.
• Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene.
• Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk fra EU. Stortinget blir igjen suveren lovgiver.
• Fortsatt tollfri handel med industrivarer.
• Gjensidig markedsadgang for tjenester.
• Ikke frihandel eller krav om gradvis liberalisering av handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser (WTO-regelverket).
• Avtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelse.
• Ordning for tvisteløsning mellom stater på politisk nivå, ingen særskilt rett til søksmål for private selskaper (investor-stat).

Heftet er 50 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling  

Delingslink

Last ned: Vett 1_2015 skjerm.pdf (1,68 MB)

Fil

UiT Norges Arktiske Universitet har i perioden mai-september 2014 gransket alternativer til EØS-avtalen. Rapporten som er et oppdrag for Nei til EU på grunnlag av midler bevilget av Utenriksdepartementet, er hovedsakelig av juridisk karakter, men også rettsøkonomiske
analyser står sentralt. Denne rapport tar ikke opp om Norges valg anno 1992 da EØS-avtalen ble vedtatt, var korrekt. Ettersom tidene forandrer seg er det også grunnlag for revurdering av standpunkter og posisjoner; slik John Meynard Keynes uttrykte det; «receiving new information
from which I gain new insight, I change opinion, don’t you?» som et retorisk grep på et spørsmål fra en britisk journalist om Keynes vakling når det gjaldt gullinnløsning for pundet.

Rapporten har vært kommentert av instituttleder Kathrine Tveiterås og økonom Geir Finne. Vi takker for gode kommentarer og forslag. Hjertelig takk også til Vice-Director, Head of the Legal Division ved Swiss Institute of Comparative Law, dr.jur. Lukas Heckendorn Urscheler som gjennom samtaler i Lausanne september 2014 og ved overlevering og henvisning til sveitsiske offisielle dokumenter har gitt oss innsikt og kunnskaper som har bidratt til den retning
som denne rapporten har tatt.

Rapporten er et felles produkt, dvs. at begge forfattere innestår for analyse, slutninger og konklusjoner i rapporten. Trondsen har skrevet kapittel 5 i første hånd, Ørebech de øvrige kapitler.

Last ned: FrihandelUiTsept2014.pdf (1,10 MB)

© De facto
Fil

Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv - norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU er skrevet av Roar Eilertsen og Paul Bjerke i De facto med økonomisk støtte fra Nei til EU. Den tar for seg problemene med sosial dumping somfølge av EØS-avtalens fri flyt-regime.

Last ned: TREDELT ARBEIDSLIV ENDELIGdocx.pdf (16,76 MB)

Fil

Standpunkt 4-2014

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap 28. november 1994. 
 • Biletkavalkade frå Nei til EUs store jubileumsstafett rundt i landet.
 • Strategidebatt for Nei til EU og heile den samla neisida.
 • Landsmøte 2014: Heming Olaussen går av etter 10 år som leiar.
 • Handels- og investeringsavtalen TTIP mellom USA og EU.
 • 10 år etter EUs utvidelse østover, konsekvenser for det norske arbeidslivet.
 • Folkeavstemning til besvær. Skottland og Katalonia.  

Last ned: Standpunkt 4-2014 skjerm.pdf (7,30 MB)

Fil

Et tema som stadig dukker opp i debatten omkring Norge og EU er i hvilken grad Norge allerede er forpliktet av EUs regelverk. EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked. Mesteparten av det regelverket EU vedtar ligger likevel utenfor EØS. 

EØS-avtalen omfatter under 10 prosent av EU-lovene.

Last ned: faktaark 05_2014.pdf (164,09 kB)

Fil

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.

SUNN STYRING Overvåkingsorganet ESA mener at EØS-avtalens regler om pasientrettigheter gjør at Norge ikke kan stille krav om forhåndstillatelse for behandling i et annet EØS-land. Truer EØS-reglene om sykehusbehandling i utlandet sunn styring av helsevesenet?

«SOCIAL EUROPE» EUs pålegg om nedskjæringer i medlemslandene har svekket velferdsordningene. Det har allerede fått følger for folkehelsen i mange land. Er veien til et mer sosialt Europa å begrenseb EUs makt over arbeidslivet og i sosialpolitikken?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 3_2014 skjerm.pdf (1,09 MB)

Fil

Standpunkt 3-2014

Standpunkt nummer 3-2014 er eit spesialnummer i høve 200-hundreårsjubileet for Grunnlova og 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap i 1994. Avisa inneheld både kommentarar, intervju og bakgrunnsartiklar som set grunnlovsjubileet og jubileet for EU-røystinga inn i ein aktuell norsk og europeisk politisk debatt.

Avisa har artiklar om konsekvensar av EU-parlamentsvalet, om folkeleg motstand i EU-landa mot nedskjeringspolitikken, om sosial dumping og trygdeeksport og om konsekvensar av EØS-avtalen.

Jubileumsstoffet inkluderer ei biletutstilling frå kampen mot EU i 1994, ein kommentar om konsekvensar av den demografiske utviklinga frå 1994 til i dag på ein eventuell framtidig EU-kamp, utdrag frå Nei til EU si jubileumsbok og omtale om programmet for Nei til EU si jubileumsfeiring i 2014. 

Last ned: Standpunkt 3-2014 skjerm.pdf (4,83 MB)

Fil

EØS uthuler Grunnloven

Grunnlovens § 49 sier at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Med EØS-avtalen er i realiteten utformingen av lovene på alle områder som gjelder EØS-avtalen flyttet til EU. Det gjelder blant annet markedsregler, distriktspolitikk og veterinært regelverk. Vetoretten, som skulle sikre at EØS ikke avgir suverenitet i strid med Grunnloven, er bare brukt én gang; mot EUs tredje postdirektiv. Det direktivet vil Høyre/Frp-regjeringen nå likevel innføre.

Last ned: Flyer 2014 Grunnloven.pdf (308,43 kB)

Fil

40 000 arbeidsplasser får merke at sektorer som samferdsel og energi ikke lenger kan nyte godt av lavere arbeidsgiveravgift. Avgiftsøkningen rammer særlig de nordligste fylkene, der næringslivet har store ekstrakostnader til transport og varme.

Last ned: FB_flyer april_2014.pdf (194,88 kB)

Fil

EØS OG GRUNNLOVEN Den skrittvise avgivelsen av suverenitet til EU via EØS-avtalen truer demokrati og nasjonalt selvstyre. I strid med grunnlovens § 93 har Stortinget i flere saker avgitt suverenitet til EU-/EØS-organer med alminnelig flertallsvedtak. Dermed kan disse organene bøtelegge og kontrollere borgere og bedrifter i Norge. Har EØS-avtalen blitt så omfattende og griper inn i det norske samfunnet på så mange områder at den overskrider grunnlovens grenser?

§ 93 OG EU-MEDLEMSKAP Stortinget skal igjen behandle et forslag om å endre grunnlovens § 93 slik at man lettere kan avgi suverenitet og melde Norge inn i EU. Samtidig ser vi at EUs overnasjonalitet i en rekke saker kommer i konflikt med medlemslandenes grunnlover. Hva er de konstitusjonelle spillereglene i EU-saken, og kan Norge bli EU-medlem uten grunnlovsendring? 

1814 + 1994 200-årsjubileet for grunnloven av 1814 og 20-årsjubileet for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994 står på de samme to bærebjelkene: ja til folkestyre og ja til nasjonal suverenitet. Denne utgaven av skriftserien inngår i Nei til EUs markering av dobbeltjubileet. 

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 2_2014 skjerm.pdf (774,70 kB)

Fil

EU krever at Norge og de andre EFTA-landene bidrar enda mer til utjevning i unionslandene, men har selv kuttet i budsjettene. 

Last ned: faktaark 08_2013 EOS-midlene.pdf (204,31 kB)

Fil

Legger Solberg seg flat for Brussel?

Nei til EU utfordrer Solberg-regjeringen: Bruk handlingsrommet i EØS-avtalen! 

Nei til EU mener EU har fått for mye makt i Norge. Vi vil erstatte dagens EØS-avtale med en moderne handelsavtale, der vi ikke importerer nye EU-regler på løpende bånd. Er du enig i at Norge ikke skal legges seg flat for Brussel? Bli medlem!

Tosidig løpeseddel egnet for elektronisk distribusjon.

Last ned: FB flyer handlingsrom.pdf (1,11 MB)

Fil

Vi kjenner nå fasit fra stortingvalget. Den versjonen som presenteres her kan dermed basere seg på den faktiske sammensetting av det nye Stortinget 2013-2017. I tillegg har vi justert rapporten etter regjeringsdannelsen, i det en rekke valgte stortingsrepresentanter har gått inn i regjeringsapparatet, og vararepresentanter har tatt deres plass i Stortinget. Denne versjonen er dermed oppdatert mht. det faktisk møtende Stortinget. 

Hele kandidatundersøkelsen er også tilgjengelig på http://apps.neitileu.no/valg2013/  . Der kan svarene også sorteres på ulike måter.

Last ned: Arbnotat 10 2013 Stortingsrepresentantene.pdf (992,79 kB)

Fil

Regjeringserklæringa som Høyre og Frp presenterte 7. oktober er på 75 sider. Du kan lese den her: http://2.vgc.no/pdf/politisk_plattform.pdf   

Forholdet til EU er primært behandla under kap. 16 Utenriks og bistand, men dukker opp også i flere andre av de 17 kapitlene. Her tas det kronologisk – kapittel for kapittel - men med kap. 16 først. Vi tar forbehold om at en nøyere gransking av dokumentet vil finne flere momenter enn det som beskrives i dette notatet. Regjeringserklæringa er ganske nylig presentert.

Last ned: Arbnot0913regjeringsplattformen.pdf (187,19 kB)

 
Fil

Standpunkt 5-2013

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Stortingsvalget 2013: Hva mener de nye Stortingsrepresentantene? 
 • Har ja-siden virkelig gitt opp?
 • Debatt om EØS og Grunnloven 
 • EØS-sakene som blir vanskelige for den blå-blå regjeringen
 • Trenger fiskeri-Norge EØS?
 • Dag Seierstad-stipendet tildelt for første gang. 
 • Planer for jubileumsåret 2014
 • EUs håndhevingsdirektiv kan hindre tiltak mot sosial dumping

Last ned: Standpunkt 5-2013 skjerm.pdf (5,13 MB)

Artikkel (enkel)

Nytt Premiss er ute!

Årets utgave av Studenter mot EUs eget tidsskrift, Premiss, er ute. Tema er framtid, og utgaven byr på artikler om både utdanning, faglige rettigheter og andre aktuelle spørsmål.

Fil

Vi kjenner nå fasit fra Stortingvalget. Den versjonen som presenteres her kan dermed basere seg på den faktiske sammensetting av det nye Stortinget 2013-2017. Vi vil imidlertid seinere i høst presentere enda en versjon, etter at ny regjering har kommet på plass. Det vil da rykke inn en rekke vararepresentanter, noe som ventelig vil kunne føre til enkelte justeringer i det bildet som presenteres i denne versjonen. I den første rapporten som ble presentert i august, brukte vi tallene fra meningsmålingene for juni.  

Det valgte Stortinget viser noen illevarslende tendenser for EU-motstanden og EØS-kritikerne i Norge. Først og fremst på grunn av Høyres sterke framgang, men også fordi de klare nei-partiene SV, SP og KrF har en merkbar tilbakegang eller stillstand. På den annen side har FrPs gruppe et betydelig innslag av EU-motstandere. Dette kan bety at vi får et enda mer EU-vennlig Storting enn vi har hatt i inneværende periode 2009-2013, med enda mer ukritisk EU-tilpasning og enda mindre vilje til å bruke den avtalefestede vetoretten i EØS-avtalen. Det er stor sannsynlighet for at Stortinget innfører EUs jernbaneprivatisering i Norge. Ut fra de ulike partienes program vil et slikt Storting sannsynligvis reversere Norges veto mot EUs tredje postdirektiv, implementere datalagringsdirektivet og godta fortsatt norsk deltakelse i EUs kampstyrker og i Schengenavtalen.  

Den gode nyheten er at det sannsynligvis vil være et robust og tilstrekkelig mindretall til å blokkere det foreliggende forslaget om å endre Grunnlovens § 93. 

Hele kandidatundersøkelsen er også tilgjengelig på http://apps.neitileu.no/valg2013/  . Der kan svarene også sorteres på ulike måter.

Last ned: Arbnotat 7 2013 Stortingsrepresentantene.pdf (384,28 kB)

Faktaark 6/2013: EØS og Grunnloven
Fil

Er det innenfor Grunnlovens grenser når Stortinget vedtar med alminnelig flertall å overføre beslutningsmyndighet til overvåkingsorganet ESA eller egne EU-byrå?

Last ned: faktaark 06 2013.pdf (196,84 kB)

Arbeidsnotat 5/2013: Kandidatundersøkelsen
Fil

Foran høstens stortingsvalg har Nei til EU bedt partienes øverste listekandidater svare på seks sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU.  

Foruten stortingspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre, omfatter undersøkelsen også toppkandidatene i Rødt, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne og NKP. Totalt 404 kandidater, fra alle fylker.  I den fullstendige undersøkelsen (del 1.2 og 3 i dette notatet) har vi fått svar fra i alt 385 kandidater, en responsandel på hele 95 prosent. Dette oppfatter vi som svært gledelig, og bidrar til å gjøre undersøkelsen relevant både før og etter stortingsvalget. Flere av kandidatene har ønsket å gi fyldige svar utover ja/nei på de spørsmål vi har stilt. De fullstendige svarene fremgår av del 3.

De seks spørsmålene som er stilt i undersøkelsen:  

 1. Mener du at Norge skal bli medlem av EU? 
 2. Det ligger et forslag til behandling i Stortinget om å endre Grunnlovens § 93. Dette skal gjøre det enklere å melde Norge inn i EU. Forslaget innebærer at Stortinget med 2/3-flertall, etter en rådgivende folkeavstemming, kan melde Norge inn i EU. I dag er kravet 3/4-flertall. Støtter du en slik endring av Grunnloven? 
 3. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er EU-medlemskap? 
 4. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale? 
 5. Mener du at reservasjonsretten i EØS bør brukes mot en jernbanepakke IV som vil pålegge Norge å konkurranseutsette persontrafikken? 
 6. Bør Norge bruke reservasjonsretten i EØS mer aktivt? 

Hele kandidatundersøkelsen er også tilgjengelig på http://apps.neitileu.no/valg2013/ . Der kan svarene også sorteres på ulike måter.

Last ned: Arbnotat 5 2013 Kandidatundersokelsen.pdf (3,12 MB)

Fil

Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste fire årene kommer 1500-2000 til. Synes du det er greit? 

Last ned: Partifolder 2013 skjerm.pdf (761,06 kB)

Fil

Valgplakat 2013

Nei til EU oppsummerer partiprogrammenes formuleringer om EU- og EØS-saker, sik at du kan finne ut av hvilket parti som representerer best ditt syn på norsk EU-politikk.

* Nei til EU er en av landets største politiske organisasjoner og jobber for å holde Norge utenfor EU.

* Vi vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, som ikke nesten automatisk innfører EU-regler vi ikke ønsker. Så lenge vi har EØS-avtalen, arbeider vi for å reforhandle dagens avtale slik at vi tar vekk de verste sidene ved den, som overstyringen av norsk arbeidsliv.

* Norge må legge ned veto mot EØS-direktiv som bryter med viktige nasjonale interesser. Vi arbeidet for at det ble veto mot postdirektivet og er mot norsk gjennomføring av datalagringsdirektivet og EUs foreslåtte Jernbanepakke IV.

*Nei til EU arbeider for en offentlig utredning av Schengenavtalen og alternativer til dagens avtale.

* Vi vil ikke at norske soldater skal sendes i krig under EU-flagg, og ønsker å trekke Norge fra deltagelsen i EUs kampstyrker. Dersom du i likhet med oss mener at Norge klarer seg godt utenfor EU, og at det er viktig for folkestyre, miljø og solidaritet at vi beholder handlefriheten utenfor unionen, oppfordrer vi deg til å ta ett steg videre. Som Nei til EU-medlem viser du at du vil være med på å styre framtida.

Last ned: valgplakat 2013 skjerm.pdf (287,72 kB)

Fil

«EØS begrenser ikke mulighetene til å sikre norske arbeidstakeres faglige og sosiale rettigheter», sier Arbeiderpartiets ledelse og avviser kategorisk alle forslag om å endre avtalen.

Men de tar feil. Og de vet det.

I denne brosjyren viser De Facto hvorfor EØS-avtalen fremmer sosial dumping og svekker fagbevegelsens makt.
 
 Bestill pamfletten nå! 30,- stk, ved bestilling av flere kan det avtales rabatt.
 
Bestill , eller ring oss på 22 17 90 20.

Fra baksiden av pamfletten:

50 kroner timen. Ulovlig overtid. Klatring uten sikring. «Boliger» med ett toalett og en dusj på deling for 12 mann. Slik er vilkårene når bygningsarbeidere fra Spania, Bulgaria, Senegal, Peru og Equador bygger Coops nye gigantlager like ved Gardermoen hovedflyplass utenfor Oslo.

Dette er bare ett av en rekke eksempler på presset mot arbeidsfolks vilkår i Norge. For EU og EØS-avtalen åpner hele Europa for bemanningsselskaper, tjenesteleverandører og arbeidsvandringer.

Resultatet er entydig: I områder med gode eller brukbare lønns- og arbeidsforhold settes tariffavtaler og rettigheter under et voldsomt press. Samtidig begrenser EØS-avtalen Norges adgang å innføre regler som gir myndighetene og fagbevegelsen mulighet til å forsvare arbeidstakernes faglige og sosiale rettigheter.

En strøm av direktivforslag fra EU-systemet forverrer situasjonen og truer den «norske modellen». Når brister demningen?

Last ned: Demningen brister__Skjerm06.pdf (470,28 kB)

Standpunkt 3-2013
© NTEU
Fil

Standpunkt 3-2013

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Hva LO-kongressen egentlig vedtok
 • Stortingsvalget 2013. Standpunkt har gått gjennom partiprogrammene. 
 • Ny rapport fra Menon viser at EØS-avtalen ikke er nødvendig for å få solgt varene våre. 
 • Alter Summit i Aten
 • Regjeringen lover kamp mot håndhevingsdirektivet 
 • De borgerlige partiene vil si ja til EUs jernbanepakke 4. 

Last ned: Standpunkt 3 2013_skjerm.pdf (3,52 MB)

Fil

Nei til EU har gjennomgått partiprogrammene for kommende stortingsperiode 2013-17 for alle de syv stortingspartiene samt Rødt, Kystpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Dette notatet oppsummerer og gjengir alle partienes standpunkt som gjelder EU, EØS, Schengen og andre saker relatert til Norges forhold til Den europeiske unionen.

Notatet tar ikke stilling til de ulike partienes betoning og standpunkt, og det meste av teksten er sitater fra partiprogrammene. Hensikten er å samle partistandpunktene slik at velgere som er opptatt av Norges forhold til EU enklere kan vurdere partiene opp mot hverandre.  

Programmene er i sin helhet tilgjengelig på partienes nettsider. 

Last ned: Arbnotat 4 2013 Partiprogrammene.pdf (285,03 kB)

Fil

Høyre er «annerledespartiet» i norsk EU-politikk: Det eneste partiet i Norge som aldri har villet ta i bruk vetoretten i EØS, som er entydig for norsk EU-medlemskap, som er for ALT som kommer fra EU, og som stiller seg helt utenfor den EU-kritikken som nå reises i parti etter parti på den anstendige, konservative fløyen i Europa. 

Last ned: Arbnot 3 2013 Høyre.pdf (143,33 kB)

Standpunkt 3b-2013 Fil

I dette 1. mai-nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Menon-rapporten som viser at EØS-avtalen ikke er nødvendig for å få solgt varene våre
 • EUs håndhevingsdirektiv, som truer norske tiltak mot sosial dumping.
 • EUs jernbanepakke 4, som kan føre til privatisering av persontrafikk på jernbane. 
 • Hvordan hjelpe kriserammede EU-land?

Last ned: Standpunkt 3b 2013.pdf (5,06 MB)

4 grunner
ikon for Artikkel (vanlig)

4 grunner

Fire viktige grunner til å si nei til EU

Standpunkt 2-2013
© NTEU
Fil

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • EUs jernbanepakke 4
 • Faglig konferanse og landskonferanse 12. og 13. april
 • Ti grunner til at EU vil handle med oss uten EØS-avtalen
 • Nei til EUs planer i Stortingsvalgkampen
 • Stemmerettsjubileet - 100 år med stemmerett for kvinner
 • Britisk EU-motstand - mer enn bare de konservative
 • Island

Standpunkt kommer nå også som e-avis. Les mer i om det i siste nummer av Standpunkt!

Last ned: Standpunkt 2 2013_skjerm.pdf (2,60 MB)

Veksle penger
© Images_of_money
Fil

Power Point-foredrag om Norges tilknytning til EU og mulighet for markedsadgang uten EØS-avtalen.

Last ned: EØS og markedsadgang.ppt (2,05 MB)

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Løpeseddel produsert for utdeling på møter og stands. Fokus på EØS-avtalen og handelsavtale. Løpeseddelen kan også bestilles i papirversjon ved å sende e-post til bestilling@neitileu.no .

Last ned: Folder_EOS_2013 skjerm.pdf (468,58 kB)

Forsiden Standpunkt 1-2013
© NtEU
Fil

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Partienes program for stortingsvalget 2013
 • Fredsprismottaker truer Norge med sanksjoner
 • Dag Seierstad hedret av Nei til EU

Last ned: Standpunkt 1 2013.pdf (4,21 MB)

EU-flagget
© nn
Fil

Det EU-dokumentet som gjennomgås i dette notatet må først og fremst sees som EUs innspill i forhold til den norske gjennomgangen av EØS-avtalen. EU (Kommisjonen og utenrikstjenesten) ønsker i klartekst et effektivisert samarbeid, der Norge mye mer automatisk og lojalt implementerer EU-lovgivning så raskt som mulig. I dette ligger det også noen nye, og mer truende, toner, der blant annet reservasjonsretten i EØS utfordres. Det er uhørt! EU har også sine ideer om en videre utvidelse av EØS, som norske myndigheter neppe er særlig interessert i, men som vi kan bli presset på.

Last ned: Arbnot 1 2013 EU om EØS.pdf (152,74 kB)

Avtale
© o5com
Fil

Nei til EU er fornøyd med at det er laget en offentlig utredning av innholdet og virkningene av Norges avtaler med EU, og at dette nå er fulgt opp med en melding til Stortinget om regjeringens videre oppfølging. Både NOU 2012:2 og Meld. St. 5 (2012-2013) har imidlertid et utilstrekkelig perspektiv ved at man ikke vurderer andre alternativer til dagens EØS-avtale.

Last ned: ArbNotat 6 2012 MeldSt 5.pdf (179,83 kB)

EU-parlamentet i Brussel
© anthonyjhicks
Fil

I år vil dei seks regionale brusselkontora bruke om lag 22,6 millionar kroner på å representere norske fylke og kommunar i Brussel. Er brusselkontora aktive lobbyistar for norske regionar eller mikrofonstativ for EU-kommisjonen?

Nei til EU legg med dette fram ny dokumentasjon på kva pengane går til.

Det er grunn til å spørje seg om dagens ordning er dårleg bruk av ressursane med mykje dobbeltarbeid og få konkrete resultat.

Nei til EU meiner det går på legitimiteten laus når brusselkontora i svært liten grad har eit kritisk perspektiv på aktuelle saker i EU-systemet. Dette notatet syner at dei i tillegg formidlar faktafeil og saker med politisk slagside heim til Noreg.

Last ned: Arbnotat 5 2012 Brusselkontor.pdf (217,38 kB)

Forsiden Standpunkt 3-2012
© NtEU
Fil

Standpunkt 3-2012

I dette sommernummeret av Nei til EUs medlemsavis Standpunkt kan du blant annet lese om

 • EØS-debatten som kommer
 • Eurokrisen
 • norsk matimport

Last ned: Standpunkt 3_2012 skjermversjon.pdf (3,51 MB)

Forsiden NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor
Fil

Europautredningen la i januar frem NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. I utredningens mandat heter det blant annet: «Utvalgets arbeid skal være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.»Dokumentet er sendt på høring i regi av Utenriksdepartementet, med frist 6. mai. Regjeringen skal legge frem en melding for Stortinget om Norges forhold til EU.Dette notatet er Nei til EUs høringssvar, vedtatt av styret 16. mars.

Last ned: ArbNotat 2 2012 Høringsuttalelse til Europautredningen.pdf (387,04 kB)

Valgurne
© NtEU
Fil

De politiske partiene er i gang med å utarbeide programmene for neste stortingsperiode, 2013-2017. Flere av dem har aktivt invitert til innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner utenfor partiet. Nei til EU vil bidra i disse viktige prosessene. Vi har derfor i april 2012 sendt brev med en rekke innspill til programkomiteene i alle stortingspartiene samt Rødt. Noen innspill går til alle partiene, andre er rettet til enkelte eller ett parti. Alle innspillene er partivis samlet i dette notatet.

Last ned: Arbnotat 3 2012 Programinnspillene.pdf (265,77 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 2-2012
© NtEU
Fil

Europautredningen la i januar frem NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. I utredningens mandat heter det blant annet: «Utvalgets arbeid skal være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.»Dokumentet er sendt på høring i regi av Utenriksdepartementet, med frist 6. mai. Regjeringen skal legge frem en melding for Stortinget om Norges forhold til EU.Dette notatet er Nei til EUs høringssvar, vedtatt av styret 16. mars.

Last ned: ArbNotat 2 2012 Høringsuttalelse til Europautredningen.pdf (387,04 kB)

EØS som en tvangstrøye
© Pål Hansen alias UKRUT.no
Fil

Europautredningen la 17. januar frem sin utredning Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU, NOU 2012:2. Det er et omfangsrikt dokument på over 900 sider. Nei til EU har derfor samlet de viktigste delene av utredningen i dette notatet, for å gjøre hovedpoengene og de sentrale uenighetene blant utvalgets medlemmer enklest mulig tilgjengelig. Utdragene er gjengitt uten kommentarer fra vår side.

Hele utredningen kan lastes ned her.

Last ned: Arb not 1 2012 Europautredningen.pdf (556,47 kB)

4 grunner - samisk - side 1
Fil

Njeallje ákka searvat Ii fal EU:i.

Last ned: 4 grunner - samisk.pdf (1,86 MB)

Forsiden Standpunkt 1-2012
© NtEU
Fil

Standpunkt 1-2012

Første nummer av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, i 2012.

Last ned: Standpunkt nr 1 2012.pdf (1,72 MB)

Paragraf
Fil

Nytt faktaark i anledning at Grunnlovens §93 nok en gang er foreslått endret:

En svekkelse av kravet om tre fjerdedels flertall i § 93 bryter med paragrafens begrunnelse og Grunnlovens system.

Last ned: Faktaark 7_2011.pdf (1,64 MB)

Forsiden Arbeidsnotat 6-2011: Europautredningen
© NtEU
Fil

12 feil og mangler i Europautredningens eksterne delutredninger:
Europautredningen, det regjeringsoppnevnte Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU, har per medio september innhentet og utgitt 17 eksterne delutredninger. Utredningene er ment å være en del av grunnlagsmaterialet for utvalgets hovedrapport. En del av utredningene er grundige og saklige fremstillinger av sitt område. En rekke rapporter har imidlertid en atskillig mindre forskningsbasert tilnærming. Dette
notatet tar for seg 12 eksempler på feil og mangler i delutredningene.

Last ned: Arbnot 6 2011 Europautredningen.pdf (169,09 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 5-2011 - Asyl og innvandring
© NtEU
Fil

I dette arbeidsnotatet kommenterer Svein Eldøy Jan-Paul Brekkes "Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU" (rapport nr. 10, Europautredningen 2011).

Last ned: Arb notat 5 2011 Migrasjon.pdf (171,78 kB)

EFTA-landene i EØS
© NtEU
Fil

Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2011: Sverre Vatnar, politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe, redegjør for EØS-avtalens fordeler i dette notatet, skrevet på oppdrag fra Nei til EUs arbeidsgruppe om EØS. Innholdet i notatet står for forfatterens egen regning.

Last ned: Arb notat 2 2011 Pro-EØS.pdf (117,30 kB)

Forsiden EØS-guiden
© NtEU
Fil

EØS-guiden

EØS-guiden utgis i forbindelse med "Utredning av alternativer til dagens EØS-avtale". I denne kan du finne kort og poengtert informasjon om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og om det finnes alternativer til dagens EØS-avtale.

Last ned: EOS_guiden-utfallande tredje opplag.pdf (1,01 MB)

Inne i Europa-Parlamentet
© EU
Fil

Ja-siden hevder at Norge i realiteten allerede er medlem av EU - men uten stemmerett og innflytelse. Fakta er at Norge kan si nei til alle nye EU-lover som kommer gjennom EØS-avtalen. Som EU-medlem ville vi fått bare noen få stemmer.

Last ned: faktaark 6 2010.pdf (508,84 kB)

Kart over Arktis
Fil

EUs ambassaderåd i Norge, Martin Skylv, holdt innledning om EUs nordområdepolitikk på Nei til EUs landsmøte 2010. Her er lysbildene han brukte til foredraget.

Last ned: Nordområdene skylv.pdf (702,55 kB)

Nordområdene
Fil

Erik Lahnstein holdt innledning på Nei til EUs landsmøte 2010. Dette er lysbildene han viste under foredraget.

Last ned: Nordområdene lahnstein.pdf (1,30 MB)

Anne-Karin Kolstad
Fil

Innledning holdt av Anne-Karin Kolstad på Nei til EUs konferanse "EU og alkoholpolitikk" 26. november 2010.

Last ned: Innledning Kolstad.pdf (117,86 kB)

Myter og fakta 2
Fil

Myteknuser 2:

Norge er allerede medlem av EU, men uten stemmerett og innflytelse, hever ja-siden....

Last ned: 02 Myter og fakta.pdf (133,97 kB)

 
Fil

Faktaark 5-2010:

EØS-avtalen omfatter under 10 prosent av EU-lovene.

Last ned: faktaark 5 2010.pdf (230,55 kB)

 
Fil

Faktaark 4-2010:

Med rekordmålinger mot EU henger flere stortingspartier etter folkemeningen.

Last ned: faktaark 4 2010.pdf (780,12 kB)

4 grunner
Fil

Løpeseddel 4 grunner

Ny versjon (2015) av Nei til EUs løpeseddel 4 grunner til å si nei til EU.

Last ned: 4 Grunner 2015.pdf (1,23 MB)

 
Fil

Ekstrautgave av Nei til EUs medlemsavis Standpunkt - 1. mai 2010

Last ned: Standpunkt 2b 2010 nett.pdf (1,23 MB)

 
Fil

Nei til EU stilte våren 2009 alle aktuelle stortingskandidater spørsmål om EU. Nei til EUs råd vedtok spørsmålene som ble stilt. Fylkeslagene og et sentralt kampanjesekretariat gjennomførte undersøkelsen. Svarene ble gitt skriftlig. I denne rapporten kan du lese alle svarene som ble gitt.

Last ned: Arbnotat 5 2009.pdf (514,69 kB)

 
Fil

Stortinget er delt på midten i EU-spørsmålet, men det er et stort flertall mot å søke medlemskap de neste fire årene. Av kommende EØS-direktiver er motstanden størst mot datalagringsdirektivet.

Last ned: faktaark 15 2009.pdf (479,31 kB)

 
Fil

12-2009 - Soria Moria II om EU, EØS og Schengen

Regjeringserklæringen Soria Moria II fastslår at regjeringen ikke skal søke om medlemskap i EU. Den lover også en grundig gjennomgang av EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 12 2009.pdf (622,51 kB)

 
Fil

Stortinget er delt på midten i EU-spørsmålet, men det er et stort flertall mot å søke medlemskap de neste fire årene. Faktaarket viser hva stortingsrepresentantene svarte i Nei til EUs store kandidatundersøkelse og EU og EØS-saker

Last ned: faktaark 10 2009.pdf (518,97 kB)

 
Fil

9-2009 - Høringsuttalelse postdirektivet

Hvorfor skal vi avvikle dagens gode og selvfinansierende ordning for brevpost bare fordi et EU-direktiv krever det?

Last ned: faktaark 09 2009.pdf (515,18 kB)

 
Fil

Nye EØS-regler med pålegg fra EU kan ikke i seg selv være noen grunn til å svekke dagens forbrukerbeskyttelse.

Last ned: faktaark 08 2009.pdf (221,14 kB)

 
Fil

Ved dette stortingsvalget vil Nei til EU kun være tilfreds med ei regjering med deltakelse av klare nei-partier, da disse har vist seg å være garantister mot ny EU-omkamp.

Last ned: Mye på spill ved årets stortingsvalg.pdf (13,33 kB)

 
Fil

Hvordan vil partiene forholde seg til EU-medlemskap de neste fire årene?

Last ned: faktaark 07 2009.pdf (400,86 kB)

Forsiden av løpeseddel - NOU om EØS
© tegning ©Pål Hansen alias UKRUT.no
Fil

 Denne løpeseddelen omtaler Nei til EUs argumenter for en grundig, offentlig utredning (NOU) av EØS avtalen.

Last ned: NOU om EØS-flyer.pdf (868,06 kB)

Forsiden til Arbeidsnotat 4-2009
Fil

Arbeidsnotat 4/09 tar for seg Stortingets Europautvalg, som er den særskilte komiteen for behandling av EØS-saker. Enkelte partier er overraskende passive i Europautvalget, viser notatet.

Last ned: Arbnot 4 09 Stortingets Europautvalg.pdf (681,64 kB)

 
Fil

Nei til EUs høringsuttalelse om EUs postdirektiv og liberalisering av posttjenestene.

Last ned: 3-2009.pdf (355,30 kB)

 
Fil

2-2009 EU i utenrikspolitikken

Stortingsmelding nr. 15 om utenrikspolitikken omtaler en rekke viktige internasjonale organer hvor Norge spiller en selvstendig rolle, men betydningen av handlefriheten utenfor EU er underkommunisert. Nei til EU gir innspill til høringen i Stortingets utenrikskomité 15. april.

Last ned: Faktaark 2-2009.pdf (290,19 kB)

 
Fil

1-2009 Datalagringsdirektivet

Er datalagringsdirektivet et alvorlig inngrep i retten til privat kommunikasjon?

Last ned: Faktaark 01-2009.pdf (319,15 kB)

 
Fil

Uttalelser Norge, EU, klima og miljø

Her kan du lese noen kommentarer til Norge, EU og klima.

Last ned: Klima og miljø - s 12.docx (2,72 MB)

 
Fil

EUs kvotehandelsystem – kan det kutte klimautslippene? Innledning ved Anders Haug Larsen, Norges Naturvernforbund på Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Anders Haug Larsen neitileu-kvoter.ppt (947,00 kB)

 
Fil

Norge utgjør en forskjell: De viktigste klima-/miljøsakene Norge har frontet eller vært aktiv støttespiller for i internasjonale fora de siste årene.
Innledning ved Bård Lahn, Naturvernforbundet, på Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Bård Lahn.pdf (300,52 kB)

 
Fil

Innledning ved Jens Holm - Vänsterpartiet (Sverige) - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008.

Last ned: Foredrag Jens Holm.pdf (2,54 MB)

 
Fil

Innledning ved Asbjørn Aaheim - CICERO - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Asbjørn Aaheim.pdf (1,78 MB)

 
Fil

Innledning ved Grete Berget - Europabevegelsen - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Grete Berget.pdf (1,86 MB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Anne Therese Gullberg.pdf (259,83 kB)

 
Fil

Klimautfordringene: Trender i de europeiske klimautslippene fra industri, energi og transport. Innledning ved Andreas Barkman, Det europeiske miljøbyrået.

Last ned: Klimakonf Oslo 4 EEA.ppt (4,92 MB)

 
Fil

Klimautfordringene og de internasjonale klimaforhandlingene sett fra sør. Med fokus på biodieselsatsing. Innledning ved Stella Semino, Climate Justice Now.

Last ned: Foredrag Stella Semino.ppt (1,34 MB)

 
Fil

Faktaark fra Nei til EUs atomkonferanse 3. mars 2007

Last ned: Faktaark atomavfall.pdf (91,11 kB)

 
Fil

Innledning ved Eva Fidjestøl på Nei til EUs atomkonferanse 3. mars 2007

Last ned: Strålende framtid PPpres EF.pdf (95,56 kB)

 
Fil

Innledning ved Mona Larsen-Asp og Rachel Eapen Paul ved NtEUs kvinnekonferanse oktober 2007

Last ned: LikestillingAspPaul.pdf (70,44 kB)

 
Fil

Innledning ved Bente Onstad, rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober 2007

Last ned: Helse som vare.pdf (73,35 kB)

 
Fil

Innledning ved leder for Nei til EUs kvinneutvalg, Torunn Kanutte Husvik. Holdt på Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober 2007.

Last ned: Helse.pdf (2,31 MB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs konferanse "Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer", Tromsø 06.10.07

Last ned: KHB Tyskland og energisikkerhet okt07.pdf (389,64 kB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs konferanse "Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer", Tromsø 06.10.07

Last ned: Fause Nordområdene okt07.pdf (2,03 MB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs konferansen "Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer", Tromsø 06.10.07

Last ned: Ørebech suverenitet okt07.pdf (1,91 MB)

 
Fil

Innledning ved Tomas Wyns på Nei til EUs konferanse Norge, EU og klimatrusselen, arrangert i Oslo 22. september 2007.

Last ned: Wyns EU Climate Change policy sept07.pdf (1,35 MB)

 
Fil

Innledning av Svein Tveitdal på Nei til EUs konferanse Norge, EU og klimatrusselen, som ble arrangert i Oslo 22. september 2007.

Last ned: Tveitdal klimaseminar sept07.pdf (10,69 MB)

Forsiden til løpeseddel - EØS stenger valgfriheten
Fil

Løpeseddel til kommune- og fylkestingsvalg 2007

Last ned: eøs_folder_nett.pdf (850,96 kB)

Forsiden Vett 4-2007
Fil

Nei til EU setter i forbindelse med kommunevalgkampen fokus på de lokale konsekvensene av EØS-avtalen og hva slags handlingsrom kommuner og fylkeskommuner har i forhold til EØS-reglene.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: vett_4 07 skjerm.pdf (1,10 MB)

 
Fil

Arild Aurvåg Farsund - EØS-avtalen og kommunalt handlingsrom

Last ned: Presentasjon Arild Aurvåg Farsund.ppt (153,00 kB)

 
Fil

Lars Haltbrekken - Klima og kvoter - hva er god miljøpolitikk?

Last ned: Presentasjon Lars Haltbrekken.ppt (475,00 kB)

 
Fil

Kjell Rønningsbakk - Hvordan påvirker EUs regelverk norsk kraftproduksjon og kraftkrevende industri?

Last ned: Presentasjon Kjell Rønningsbakk.ppt (133,00 kB)

 
Fil

Kate Hansen Bundt - EUs energipolitikk - hva er felles og hvem bestemmer?

Last ned: Presentasjon Kate Hansen Bundt.ppt (259,50 kB)

 
Fil

Innledning av Bente Aasjord, miljøforsker.

Last ned: Aasjord_Energipolitikkens dilemma.pdf (182,26 kB)

 
Fil

Innledning av Viktor Albert Wikstrøm, IPE.

Last ned: Wikstrøm_Fremtidens energiforsyning.pdf (3,09 MB)

 
Fil

Innledning av Ragnar Semundseth, rådgiver ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

Last ned: Semundseth_Kjernekraft.pdf (706,73 kB)

 
Fil

Last ned: hjemfallsrettensep2006.ppt (3,97 MB)

 
Fil

Grunnloven tillater ikke at Norge overfører beslutningsmyndighet til internasjonale organisasjoner vi ikke er medlem av. Norge er medlem av EØS, men ikke av EU. Samtidig er det slik at det er EU som fastlegger alt regelverk som skal gjelde i EØS. Hensikten med EØS er jo nettopp at EU og EØS skal ha samme regelverk for alt som har med fri flyt å gjøre.

Last ned: 0502_faktaark_veto.pdf (32,73 kB)

 
Fil

§ 93 har vært forsøkt endret flere ganger for å gjøre innmelding enklere. Senest var 07.06.04, da Erna Solbergs grunnlovsendringsforslag 12:14 (1999-2000) ble nedstemt i Stortinget mot Høyres stemmer.

Last ned: Faktaark.pdf (49,18 kB)

 
Fil

Før stortingsvalget i 2005 spurte Nei til EU alle aktuelle stortingskandidater om deres syn på fem EU-relevante spørsmål. En eventuell EU-søknad vil bli sendt av regjeringen, men enn søknad krever flertall på Stortinget. Det er i denne forbindelse ingen krav om mer en ett alminnelig flertall. En innmelding i EU vil derimot enten kreve 3/4 eller 2/3-flertall avhengig av om man velger innmelding etter grunnlovens § 93 eller § 112. Innmelding etter § 112 krever 2/3-flertall, men stiller i tillegg krav om et mellomliggende stortingsvalg (se faktaark nr.7. Juli 2004).

Last ned: Faktaark.pdf (827,04 kB)

 
Fil

Øystein Nordengs innledning "Norge, EU og energihandelen".

Last ned: Øystein Nordeng.pdf (202,76 kB)

 
Fil

Kate Hansen Bundts innledning "Tyskland mellom Russlands energirikdom og EUs felles energi- og utenrikspolitikk".

Last ned: Kate Hansen Bundt 30_10_06.pdf (851,24 kB)

 
Fil

Jacob Børresens innledning under delseminaret "Norsk forsvars og sikkerhetspolitikk i forhold til EU"

Last ned: Nei til EU mars 01.doc (59,50 kB)

 
Fil

Roar Eilertsens innledning under delseminaret "Tjenestedirektivet og fagbevegelsen"

Last ned: EUs tjenestedirekti1.doc (1,20 MB)

 
Fil

Per Østvolds innledning under delseminaret "Kampen om arbeidsplassene. Tjenestedirektiv og sosial dumping."

Last ned: PØ6JXFA1.doc (71,00 kB)

 
Fil

Fergus Whelans innledning under delseminaret "Kampen om arbeidsplassene. Tjenestedirektiv og sosial dumping."

Last ned: Dispute_at_Irises_over2.ppt (1,86 MB)

 
Fil

André Fadda - tillitsvalgt ved Saint Nazaire skipsverftet i Frankrike (oversatt fra fransk)

Last ned: Fransk foredra11.doc (42,50 kB)

 
Fil

Kate Hansen Bundts innledning under delseminaret "Tyskland etter valget"

Last ned: Nei til EU-Tyskvalget 2.doc (108,50 kB)

 
Fil

Dag Seierstads innledning under delseminaret "Situasjonen i Tyskland etter valget"

Last ned: NTEU-tysk fagbelse-mars 06.doc (67,00 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

I dette heftet tar Dag Seierstad for seg noen av ja-sidas løfter og trusler fra EU-kampen. Når det går så bra i Norge, kan vi selvsagt ikke si at det bare skyldes at vi sa nei til EU. Men vi kan si helt sikkert at truslene og skremslene fra EU-tilhengerne ikke var sanne. Ser vi til Sverige, kan vi ikke si at det går galt bare fordi de sa ja til EU, men vi kan si helt sikkert at løftene fra EU-tilhengerne ikke var sanne.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-1995.pdf (96,64 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook