Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Landbruk og fiskeri / Bakgrunn om fiskeri

Bakgrunn om fiskeri

Medlemskap i EU fører til at Norge ikke selv kan avgjøre hvordan fiskeressursene skal forvaltes. Det vil være EU som avgjør kvotene og forhandler med tredjeland om kvotefordeling.

EU åpner bare for nasjonal råderett over fiskeressursene i havområdene som går inntil 12 nautiske mil ut fra kysten. Havområdene mellom 12-milssonen og 200-milssonen er felles EU-hav. Her er det EU-kommisjonen, og ikke de nasjonale myndighetene, som fordeler

fiskekvotene. Fiskebåter fra alle EU-land kan i prinsippet fiske. Norsk fiskerieksport utgjør omlag 30 milliarder kroner per år. En langsiktig, bærekraftig forvaltning er avgjørende – særlig for kystsamfunnene.

Ifølge FNs matvareorganisasjon (FAO) er flesteparten av verdens havområder overfisket. En tredjedel av de 200 viktigste fiskesorter er truet. EU har i dag en voldsom overkapasitet både av fiskere og båter. Fangstkapasiteten i EUs fiskeflåte må reduseres med 40 prosent for å være tilpasset ressursgrunnlaget.

Dette har EU ikke greid å gjøre noe med. Torskestammen i Nordsjøen og Østersjøen er nede på et svært lavt nivå. Det internasjonale havforskningsrådet anbefalte derfor høsten 2002 full stopp i torskefisket i det nordlige EU-havet. Daværende fiskerikomissær Franz Fischler ville ikke ha full stopp, men foreslo reduksjoner og skroting av flere tusen fiskefartøy. Tiltakene ble ytterligere utvannet av EUs fiskeriministere. De vedtok i desember samme år en midlertidig reduksjon av torskekvotene med 45 prosent.

 

Importavhengig

EU er en av verdens største sjømatimportører. Norge er verdens største netto fiskeeksportør. Rundt 40 prosent av verdens lakseoppdrett skjer i Norge, og vi er også blant verdens ti største fangstnasjoner når det gjelder villfisk. Over 75 prosent av norsk fisk og fiskevarer til EU blir importert til bare 2 prosent eller lavere toll.

Egenproduksjonen av sjømat (fangst og oppdrett) i EU går stadig ned. Viktige kommersielle bestander er overfisket. EU klarer bare å dekke halvparten av etterspørselen i markedet fra egen fiskeindustri, og er i økende grad avhengig av import. Fremtidens handel med EU handler mindre om markedsadgang, og mer om ressurstilgang. Da er det Norge som sitter med de gode kortene.

 

"

Hver femte fisk for mye

Ifølge beregninger fra International Council for the Exploration of the Sea (ICES) er 21 prosent av den totale EU-fangsten i 2004 tatt fra fiskebestander som er overbeskattet og ikke bærekraftig. Hver femte fisk er altså overfiske.

Kilde: Eurostat

"

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook