Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Klima og miljø

Klima og miljø

Jordkloden tåler ikke en fortsatt vekstpolitikk, hvor ressursbruk og forurensning stadig øker.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Bilde

Tilbake til oversikten

Vett EU-guiden 2017
Fil

Vett 3 2017: EU-guiden - spesialutgave

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 3 2017 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Delelenke

Bestill heftet. 

Last ned: Vett EU_guiden_ 2017 Skjerm_.pdf (6,36 MB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Ola Hedstein_Nei2017 Bærekraftig handelspolitikk mars 2017.pdf (2,36 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Sirkulærøkonomi: henger EU-forslaget sammen?

Et sentralt og relativt nytt ord i den europeiske diskusjonen om miljø og ressursforvaltning er sirkulærøkonomi (Circular Economy). Begrepet uttrykker en tanke der råvarer, produksjon, forbruk og avfall skal utgjøre en sirkel, slik at ressursene utnyttes effektivt og forurensningene blir minst mulig. Tankegangen er ikke ny, vi kjenner den fra tiltak for økt gjenbruk og resirkulering. 

Bilde

Tilbake til oversikten

Isbjørn
© Martha de Jong-Lantink
Fil

Innledning på Nei til EUs jubileumsseminar 28.11.2014, av Bård Lahn.

Last ned: Bård Lahn.pdf (1,28 MB)

Bilde

EU-krati: GMO

Tilbake til oversikten

Fil

EU og USA forhandler om en handels- og investeringsavtale som tilhengerne håper skal gi økonomisk vekst. Motstanderne frykter dårligere arbeidsforhold, GMO i maten og mindre demokrati.

Last ned: faktaark 01_2014.pdf (124,86 kB)

CO2-rensing
Fil

Standardinnledning om Norge og EU i internasjonalt miljøsamarbeid.

Av Kriistine Wika Haraldsen.

Hovedtemaer:

  1. Internasjonalt miljøsamarbeid
  2. Sammenlikning av Norges og EUs innsats i miljøsamarbeid
  3. Norsk gjennomslagskraft

Se også: Arbeidsnotat 8/2013: Norge og EU i internasjonalt miljøsamarbeid

Last ned: Norge og EU i int mil arb.ppt (2,13 MB)

Fil

Av Kristine Wika Haraldsen 

Forhandlinger om klodens framtid: Omtrent hundre internasjonale miljøavtaler er forhandlet fram i regi av FN siden det første miljøtoppmøtet i Stockholm i 1972, med FNs miljøprogram (UNEP) som et viktig rammeverk. Norge har hatt som mål å bidra til gode og forpliktende avtaler, og har spilt en aktiv rolle i arbeidet med flere av avtalene.  

Blant de norske initiativene er: 

  • Klima- og skogprosjektet, lansert i 2007, som stiller midler til rådighet for tiltak mot avskoging i utviklingsland.  
  • En bindende, global miljøavtale for å redusere bruk og utslipp av kvikksølv, som det ble enighet om i januar i år. 
  • Globale og juridisk bindende krav om energieffektivisering i internasjonal skipsfart i regi av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).  

Rapporten gjennomgår både Norge og EUs posisjoner i internasjonalt miljøsamarbeid, med et særlig fokus på klimaforhandlingene. Den vurderer også hva slags gjennomslagskraft Norge har, holdt opp mot EUs rolle i forhandlingene. 

Last ned: Arbnot 8 13 miljosamarbeid skjerm.pdf (460,49 kB)

Artikkel (enkel)

Nytt Premiss er ute!

Årets utgave av Studenter mot EUs eget tidsskrift, Premiss, er ute. Tema er framtid, og utgaven byr på artikler om både utdanning, faglige rettigheter og andre aktuelle spørsmål.

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Hva betyr EØS for deg?

Løpeseddel: 5 personer forteller hva EØS-avtalen betyr for dem.

Det finnes alternativer til EØS-avtalen som sikrer ryddige forhold for handelen uten at demokrati,miljø, velferd og faglige rettigheter svekkes. Ett alternativ er å ta de mest problematiske delene ut av dagens avtale. En annen mulighet er en ny og mer avgrenset handels- og samarbeidsavtale. Nei til EU kjemper for disse alternativene.

Last ned: EØS folder_nett.pdf (629,07 kB)

Forsiden arbeidsnotat 4-2011: EØS og miljø
Fil

EØS-avtalen berører miljøpolitikken på en rekke områder og er et viktig emne i diskusjonen omkring avtalens konsekvenser. Nei til EU vil derfor knytte en del kommentarer til den rapporten professor i miljørett Hans Chr. Bugge har skrevet for Europautredningen (EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet, rapport nr. 14 2011). Vi vil også ta opp noen momenter som rapporten ikke behandler

Last ned: Arb notat 4 2011 EØS og miljø.pdf (208,07 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 3-2011
© NtEU
Fil

Nei til EU arbeidsnotat nr. 3 2011 kommenterer Europautredningens rapport Norges forhold til EU på mat- og landsbruksfeltet. Et biologisk perspektiv og veterinærfaglige vurderinger etterlyses.

Last ned: Arb notat 3 2011 Landbruk.pdf (238,44 kB)

Forurensning
© bob august
Fil

OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, la 19. mai frem rapporten Environmental Performance Reviews: Norway 2011. Det er ti år siden den forrige evalueringsrapporten i 2001. Rapporten tilbakeviser påstandene om at Norge ikke kan øve innflytelse overfor EU uten medlemskap og henger etter EU

Last ned: Faktaark 6 2011.pdf (560,72 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

4 grunner
Fil

Løpeseddel 4 grunner

Ny versjon (2015) av Nei til EUs løpeseddel 4 grunner til å si nei til EU.

Last ned: 4 Grunner 2015.pdf (1,23 MB)

Forsiden - finn fire feil (klima)
Fil

Løpeseddel - Klimafolder

Løpeseddel produsert i 2008 i forbindelse med Nei til EUs klimakonferanse i april.

Last ned: klimafolder2008_v2010.pdf (3,11 MB)

 
Fil

Faktaark 2-2010 - Handlefriheten utenfor EU

Norge har, med skiftende regjeringer, i mange ulike sammenhenger brukt den internasjonale handlefriheten utenfor EU.

Last ned: faktaark 2 2010.pdf (444,23 kB)

 
Fil

Uttalelse - klima

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Det er de rike landene det står og faller på for å få til ny klimaavtale. Nei til EU forventer at Norge bruker handlefriheten utenfor de store maktblokkene til å være en pådriver for en ambisiøs og juridisk bindende klimaavtale i København.

Last ned: Uttalelse - klima.pdf (14,64 kB)

 
Fil

11-2009: Veterinæravtale uten grenser

For ti år siden ble den veterinære grensekontrollen mellom Norge og andre land i EU/EØS-området fjernet.Risikoen for smittespredning er forsøkt kompensert gjennom andre tiltak, men den kan aldri bli null.

Last ned: faktaark 11 2009.pdf (363,35 kB)

 
Fil

Powerpoint foredrag. Dette foredraget viser noen av hovedargumentene fra norsk neiside vedr. norsk politikk i lys av EØS og EU.

Last ned: Nærings- og energipolitikk juni09.ppt (2,81 MB)

 
Fil

Uttalelse - Importvern

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Importvernet må ikke svekkes

Last ned: 07 Importvern.pdf (12,98 kB)

 
Fil

Uttalelser Norge, EU, klima og miljø

Her kan du lese noen kommentarer til Norge, EU og klima.

Last ned: Klima og miljø - s 12.docx (2,72 MB)

 
Fil

Et EU-pålegg om utlendingers jaktrett i Norge setter lokalbefolkningens tradisjonelle rettigheter under press og kan føre til en mer motorisert jakt med økt belastning på naturen.

Last ned: faktaark-9-2008.pdf (157,81 kB)

 
Fil

Klima for handling? -om Norge, EU og klimaendringene

Last ned: Klimaforedrag juni08.ppt (4,78 MB)

 
Fil

Klima for handling? -om Norge, EU og klimaendringene

Last ned: Klimaforedrag juni08.pdf (2,44 MB)

 
Fil

Tjenestedirektivet skal fremme handelen med tjenester på tvers av nasjonale grenser. Dette skal skje ved å fjerne hindringer innført av nasjonalstatene for å ivareta ulike hensyn. Hensyn som skal verne forbrukere, miljø, sikre sosiale rettigheter, rettigheter i arbeidslivet og demokratiske beslutningsprosesser.

Last ned: faktaark-3-2008.pdf (147,52 kB)

 
Fil

EUs kvotehandelsystem – kan det kutte klimautslippene? Innledning ved Anders Haug Larsen, Norges Naturvernforbund på Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Anders Haug Larsen neitileu-kvoter.ppt (947,00 kB)

 
Fil

Norge utgjør en forskjell: De viktigste klima-/miljøsakene Norge har frontet eller vært aktiv støttespiller for i internasjonale fora de siste årene.
Innledning ved Bård Lahn, Naturvernforbundet, på Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Bård Lahn.pdf (300,52 kB)

 
Fil

Innledning ved Jens Holm - Vänsterpartiet (Sverige) - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008.

Last ned: Foredrag Jens Holm.pdf (2,54 MB)

 
Fil

Innledning ved Asbjørn Aaheim - CICERO - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Asbjørn Aaheim.pdf (1,78 MB)

 
Fil

Innledning ved Grete Berget - Europabevegelsen - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Grete Berget.pdf (1,86 MB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Anne Therese Gullberg.pdf (259,83 kB)

 
Fil

Klimautfordringene: Trender i de europeiske klimautslippene fra industri, energi og transport. Innledning ved Andreas Barkman, Det europeiske miljøbyrået.

Last ned: Klimakonf Oslo 4 EEA.ppt (4,92 MB)

 
Fil

Klimautfordringene og de internasjonale klimaforhandlingene sett fra sør. Med fokus på biodieselsatsing. Innledning ved Stella Semino, Climate Justice Now.

Last ned: Foredrag Stella Semino.ppt (1,34 MB)

Forsiden Vett 3-08
Fil

3-2008: Feil klima i EU

Nytt nummer av Nei til EUs skrifteserie Vett: "Feil klima i EU". Heftet er på 32 sider og kan bestilles for kun kr 20/stk (15/stk ved kjøp av ti eller flere). Bestilling: bestilling@neitileu.no .

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Dette heftet viser hvorfor EU er feil svar på klimatrusselen. Utenfor EU kan Norge være en pådriver for internasjonalt klimaarbeid.

Det viktigste internasjonale miljøsamarbeidet skjer i regi av FN, ikke i EU. Gjennom FN er det forhandlet frem over 90 miljøavtaler, bl.a. om klimautslipp, avfall og naturvern. Disse folkerettslige avtalene er like forpliktende som EUs regelverk. For å bekjempe klimatrusselen er spesielt FNs klimakonvensjon viktig.

Frihandel og vekst er fortsatt et hovedmål for EU. Hensikten er å skape mer vekst og forbruk enn landene klarer alene. Vi ser allerede at det går utover naturens tålegrenser. Spesielt ille er det at veksten skal komme fra en varehandel som er avhengig av forurensende veitrafikk og annen transport. I EU er hensynet til fri varehandel overordnet miljøhensyn. Hvis et lands klimatiltak begrenser handelen, kan det bli kjent ulovlig av EF-domstolen.

EU gjentar tabbene i Øst-Europa, og skal de kommende årene bruke flere hundre milliarder kroner på klimafiendtlige veiutbygginger. Heftet dokumenterer at EUs kvotesystem for CO2-utslipp ikke har innfridd og hvordan forbudet i EU/EØS mot offentlig støtte forpurrer viktige klimatiltak. Ja-sidens klimabløff tilbakevises i et eget kapittel.

Heftet er skrevet av Nei til EUs utredningsleder, Morten Harper.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett nr 3_08x.pdf (876,18 kB)

 
Fil

EU-kommisjonens forslag til klimapakke, som ble lagt frem 23. januar, har møtt blandede reaksjoner. Mest kritikk har Kommisjonen fått fra miljøbevegelsen for at EU ikke skjerper målet om samlede utslippskutt.

Last ned: Faktaark 1-2008.pdf (153,79 kB)

 
Fil

Faktaark fra Nei til EUs atomkonferanse 3. mars 2007

Last ned: Faktaark atomavfall.pdf (91,11 kB)

 
Fil

Innledning ved Eva Fidjestøl på Nei til EUs atomkonferanse 3. mars 2007

Last ned: Strålende framtid PPpres EF.pdf (95,56 kB)

 
Fil

Uttalelse - klima

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - klima.pdf (24,38 kB)

 
Fil

Som en del av Utenriksdepartementets utrednings- og dialogprosjektet «Refleks - norske interesser i en globalisert verden» har Nei til EU sendt innspill angående EUs miljøpolitikk.

Last ned: faktaark-12-2007.pdf (193,22 kB)

 
Fil

Last ned: klimaflyer_oppsett02.pdf (268,00 kB)

 
Fil

Innledning ved Tomas Wyns på Nei til EUs konferanse Norge, EU og klimatrusselen, arrangert i Oslo 22. september 2007.

Last ned: Wyns EU Climate Change policy sept07.pdf (1,35 MB)

 
Fil

Innledning av Svein Tveitdal på Nei til EUs konferanse Norge, EU og klimatrusselen, som ble arrangert i Oslo 22. september 2007.

Last ned: Tveitdal klimaseminar sept07.pdf (10,69 MB)

 
Fil

Statens forurensningstilsyn arbeider med å gjennomføre kjemikaliereformen REACH i Norge. Det er en rekke problematiske sider ved det nye regelverket som må undersøkes og avklares før det innføres.

Last ned: faktaark-10-2007.pdf (584,89 kB)

 
Fil

Lars Haltbrekken - Klima og kvoter - hva er god miljøpolitikk?

Last ned: Presentasjon Lars Haltbrekken.ppt (475,00 kB)

 
Fil

Innledning av Bente Aasjord, miljøforsker.

Last ned: Aasjord_Energipolitikkens dilemma.pdf (182,26 kB)

 
Fil

Innledning av Viktor Albert Wikstrøm, IPE.

Last ned: Wikstrøm_Fremtidens energiforsyning.pdf (3,09 MB)

 
Fil

Innledning av Ragnar Semundseth, rådgiver ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

Last ned: Semundseth_Kjernekraft.pdf (706,73 kB)

Forsiden Vett 4-2006
Fil

4-2006 - Naturens nei

– En økopolitisk klassiker i ny utgave

Lenge før kugalskap, munn- og klovsyke, fugleinfluensa og E-coli ble en del av dagligtalen, advarte Sigmund Kvaløy Setreng med vitenskapelig dokumentasjon og filosofiske perspektiver mot den alarmerende smittespredningen og det økologiske kaoset som internasjonal frihandel fører med seg.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: VETT 4 06 Naturens nei _nettversjon.pdf (1,28 MB)

 
Fil

Til tross for store miljø- og sikkerhetsproblemer knyttet til atomkraft, holder EU fast på Euratom-traktaten, som fremmer atomkraft. Faktaark skrevet av Kjersti Album, medlem av Nei til EUs miljøutvalg.

Last ned: faktaark 3_06.pdf (118,81 kB)

 
Fil

Direktivet om «patentbeskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser» (Patentdirektivet) ble vedtatt av EU i juli 1998 etter 10 års hard dragkamp. En mektig industrilobby krevde patentbeskyttelse av hensyn til konkurransen med USA, der slik patentering er innført.

Last ned: Faktaark.pdf (64,98 kB)

 
Fil

Verden trenger Norges klimastemme

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006

Last ned: 1 Miljøuttalelse Klima ENDELIG.doc (22,00 kB)

Forsiden Vett 3-2006
Fil

3-2006 - Miljø og marked

Dette temaheftet tar for seg kjemikalier, klima og naturvern. Heftet er skrevet av Morten Harper.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett_3_06.pdf (750,74 kB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

I dette heftet, der Dag Seierstad har vært redaktør, skriver hele 7 ulike personer om hvilke konsekvenser EØS-avtalen har hatt på ulike områder av norsk samfunn og politikk. I tillegg ser man på hvilke alternativer man har til denne avtalen.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2002.pdf (424,07 kB)

Fil

Dette heftet er skrevet av Dag Seierstad og oppdatert av Tine Larsen. Bioteknologien er på full fart inn i livsmiljøet vårt. Den sprenger stadig nye grenser, både etiske, kunnskapsmessige og når det gjelder anvendelser. Mange anvendelser er uakseptable, andre betenkelige og noen kan det gis svært gode grunner for. Spørsmålet er derfor ikke for eller imot bioteknologi, men hvordan bioteknologien kan brukes og hvordan den skal styres.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2002.pdf (472,46 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg omstridte EØS-saker fra 1.1.2000 og frem til første kvartal 2002. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2001.pdf (1,80 MB)

Fil

Er EU svaret på miljøutfordringene? Dette heftet er skrevet av Dag Seierstad. Det er ikke dyrt å bedre miljøet på kloden. Det er den optimistiske konklusjonen til OECD i en fersk miljørapport. Med en målretta blanding av strenge regler, miljøavgifter, frivillige avtaler, salgbare utslippskvoter og øko-merking kan viktige miljøproblem mestres uten at det koster samfunnet særlig mye.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2001.pdf (202,24 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg svenske erfaringer med EU-medlemskap i perioden 1994-1999 og er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2000.pdf (406,29 kB)

Fil

Dette heftet gir en sammenfatning av Norges erfaring etter sju år med EØS-avtalen. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2000.pdf (718,06 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Bioteknologien er på full fart inn i livsmiljøet vårt. Den sprenger stadig nye grenser, både etiske, kunnskapsmessige og når det gjelder anvendelser. Mange anvendelser er uakseptable, andre betenkelige, og noen kan det gis svært så gode grunner for. Spørsmålet er derfor ikke for eller mot bioteknologi, men hvordan bioteknologien kan brukes og hvordan den skal styres.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-1999.pdf (58,50 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Dette heftet er resultatet av et seminar i juni 1999 arrangert av Nei til EU etter at forholdet mellom Nei til EUs arbeid mot veterinæravtalen i 97-98 og WTOavtalens mange bestemmelser om mat og annen biologi ble drøfta våren 99. Nei til EU håper dette heftet skal kunne være bakgrunnsstoff for blant andre grasrotaktivitet for å bygge opp kunnskap og forståelse om "fri flyt"-tankegangens betydning for mennesker i alle deler av verden.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-1999.pdf (528,08 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

I EØS-avtalen fra 1992 fikk Norge et unntak fra EUs regelverk når det gjelder veterinær grensekontroll, dyrevern, import av levende fisk, sau og geit. Norge fikk bl.a. rett til å opprettholde grensekontrollen av matvarer ved import fra EU og til å sette importerte husdyr i offentlig karantene. Det er disse unntakene som nå skal vekk - hvis veterinæravtalen med EU godtas av Stortinget.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-1998.pdf (68,24 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

Denne oversikten omhandler de viktigste, mest omfattende og i enkelte tilfeller problematiske nye EUreglene på miljøområdet. Oversikten - statusen - er avgrenset til endringer av regelverk, og gir ikke noen vurdering av den generelle utviklingen i EU på miljøområdet. Dessuten er utvalget av ny lovgivning avgrenset til hva Norge som EØS-medlem må ta stilling til. Oversikten er således ment som et varslingskart over det som skal behandles i EØS-organene i de nærmeste årene.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-1998.pdf (281,37 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook