Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Forsvar og sikkerhet

Forsvar og sikkerhet

EU har bygget en hær med egne institusjoner som er uavhengig av det vestlige forsvarssamarbeidet NATO. Den er bygd opp som slagkraftige og offensive kampstyrker, og ikke som noen "fredsbevarende" styrke.
 

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

  • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
  • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
  • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
  • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
  • EØS-strid i Frp
  • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

Bilde

Tilbake til oversikten

Fil

Innledning på Nei til EUs jubileumsseminar 28.11.2014, av Lave Knud Broch.

Last ned: Lave K. Broch.pdf (598,83 kB)

Bilde

EU-krati: Droner og demokrati

Tilbake til oversikten

Bilde

Tilbake til oversikten

Binære tall
© MeganMorris
Fil

Nei til EUs oppsummering av høringsuttalelsene
Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2010, utgitt mai 2010. Bestilling / nedlasting: www.neitileu.no.
Forfatter: Vigdis Hobøl, organisasjonskonsulent i Nei til EU.

Last ned: Arb notat 1 2010 DLD.pdf (253,00 kB)

Stopp Datalagringsdirektivet
Fil

Løpeseddel produsert av "Stopp Datalagringsdirektivet".

Last ned: DLD-løpeseddel1.pdf (249,66 kB)

 
Fil

Faktaark 1-2010:

  • EUs datalagringsdirektiv truer grunnleggende rettigheter
  •  Datalagringsdirektivet pålegger omfattende overvåking av alle og enhver når vi ringer, sender SMS eller e-post. Datatilsynsmyndigheter over hele Europa advarer mot direktivet.

Last ned: faktaark 1 2010.pdf (428,96 kB)

 
Fil

Uttalelse - Frontex

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU ber Regjeringen kreve en opprydding i Frontex sin ulovlige praksis i Middelhavet, hvis ikke må Norge trekke personell og andre bidrag fra grensestyrken.

Last ned: Uttalelse - Frontex.pdf (29,01 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs Landsmøte 2009:

Retten til privatliv en sentral del av demokratiet. Vi ønsker ikke et samfunn med svakt personvern. Reservasjonsretten kan brukes mot datalagringsdirektivet, og vi krever at stortinget benytter seg av denne retten.

Last ned: Datalagringsdirektivet - uttalelse.pdf (15,57 kB)

 
Fil

Gisle Hannemyr sin innledning for Nei til EUs styre om EUs datalagringsdirektiv.

Last ned: Hannemyr Datalagring - ppt.pptx (99,60 kB)

 
Fil

2-2009 EU i utenrikspolitikken

Stortingsmelding nr. 15 om utenrikspolitikken omtaler en rekke viktige internasjonale organer hvor Norge spiller en selvstendig rolle, men betydningen av handlefriheten utenfor EU er underkommunisert. Nei til EU gir innspill til høringen i Stortingets utenrikskomité 15. april.

Last ned: Faktaark 2-2009.pdf (290,19 kB)

 
Fil

1-2009 Datalagringsdirektivet

Er datalagringsdirektivet et alvorlig inngrep i retten til privat kommunikasjon?

Last ned: Faktaark 01-2009.pdf (319,15 kB)

 
Fil

Uttalelse - Kampgrupper

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Se til Sverige: Ut av EUs kampgrupper

Last ned: 02 Kampgrupper.pdf (13,60 kB)

Kart over Arktis
Fil

Hvilke utfordringer og rettigheter har Norge i nordområdene? Les førsteamanuensis Peter Ørebechs omfattende arbeidsnotat om Svalbardtraktaten og delelinjeproblematikken mot Russland.

Last ned: Arb notat 4 07 Nordområdene.pdf (2,42 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: nordområder komiteens.pdf (14,48 kB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs konferanse "Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer", Tromsø 06.10.07

Last ned: KHB Tyskland og energisikkerhet okt07.pdf (389,64 kB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs konferanse "Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer", Tromsø 06.10.07

Last ned: Fause Nordområdene okt07.pdf (2,03 MB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs konferansen "Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer", Tromsø 06.10.07

Last ned: Ørebech suverenitet okt07.pdf (1,91 MB)

 
Fil

Power Point foredrag v/Amund Vik

Last ned: Foredrag EU og freden.ppt (5,99 MB)

 
Fil

Foredrag laget av Amund Vik i forbindelse med utgivelsen av Vett 03-07 med samme tittel.

Last ned: Foredrag EU og freden PDF.pdf (1,35 MB)

Forsiden Vett 3-2007
Fil

EU markerer i år 50-årsjubileet for stiftelsen gjennom Romatraktatene, EURATOM og EEC. De feirende elitene i EU og de norske EU-tilhengerne er ubeskjedne nok til å gi EU æren for at det har vært fred i Vest-Europa siden andre verdenskrig. Dette er ikke noen ny påstand i EU-kampen. Både i 1994 og i 1972 var «EU som fredsprosjekt» et sentralt argument. VETT-hefte nr. 3 2007 gir en rekke motforestillinger til denne påstanden, og viser hvordan stadig flere nå utrykker skepsis til den militariseringen vi ser i dagens EU.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien-VETT- 3_07_nettversjon.pdf (779,87 kB)

Forsiden - Frihet fra EU?
Fil

Små land kan gjøre en forskjell. Norge er fredsbygger i internasjonale konflikter og er en av FNs viktigste støttespillere. Norge kan der Sverige, Danmark og Finland ikke får lov på grunn av EU-medlemskapet.

Last ned: folder om fred versjon 02_for_skjerm.pdf (886,30 kB)

 
Fil

Det finnes ingen felles europeisk forståelse av sikkerhet og behovet for sikkerhet. Noen av de mest grunnleggende interessekonfliktene i verden går tvers gjennom Europa. Generelt sett handler dette om markeder. Men først av alt handler det om olje og gass.

Last ned: Faktaark.pdf (51,91 kB)

 
Fil

Det finnes ulike virkemidler for å oppnå strategiske mål. Blant disse er diplomati, handelsforbindelser, utviklingshjelp og militær makt. EU har allerede etablert seg som en vektig aktør i verdenshandelen, og unionen fører en bevisst – om ikke alltid like solidarisk – bistandspolitikk.

Last ned: Faktaark.pdf (56,18 kB)

 
Fil

En mosaikk av arbeidsgrupper, komiteer, nettverk og organer jobber med FUSP. EU har blant annet en politisk enhet som skal bistå med vurderinger og tidlig varsling av krisesitusjoner, en utenriks- og sikkerhetspolitisk komité og en militærkomité. Nedenfor er en kortfattet gjennomgang.

Last ned: Faktaark.pdf (48,25 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006

Last ned: 4 Uttalelse om sikkerhetspolitikk ENDELIG.doc (20,00 kB)

 
Fil

Øystein Nordengs innledning "Norge, EU og energihandelen".

Last ned: Øystein Nordeng.pdf (202,76 kB)

 
Fil

Kate Hansen Bundts innledning "Tyskland mellom Russlands energirikdom og EUs felles energi- og utenrikspolitikk".

Last ned: Kate Hansen Bundt 30_10_06.pdf (851,24 kB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

 
Fil

Jacob Børresens innledning under delseminaret "Norsk forsvars og sikkerhetspolitikk i forhold til EU"

Last ned: Nei til EU mars 01.doc (59,50 kB)

Fil

I dette temaheftet drøfter Stein Ørnhøi, Tore Linnè Eriksen og Åslaug Haga ja-sidens argument om at vi bør bli medlem i EU for å kunne støtte opp om EUs arbeide med å bli en motvekt til USA i en globalisert verden.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2004.pdf (774,43 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg svenske erfaringer med EU-medlemskap i perioden 1994-1999 og er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2000.pdf (406,29 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook