Du er her: Framside / Kunnskapsbank / EUs utvikling / Bakgrunn saksgang

Bakgrunn saksgang

Her er en oversikt over de viktigste institusjonene i EU.

Det europeiske råd (EUs toppmøter)

• Bestemmer politisk hovedkurs

• Tar initiativ til traktatendringer

• Består av stats- og regjeringssjefene i EU-landene, samt EU-kommisjonens president

 

Unionsrådet

• Lovgivende makt i EU sammen med parlamentet

• Høyeste beslutningsorgan mellom toppmøtene

• Her møtes fiskeriministrene for å diskutere fiskeripolitikk, justisministrene for å diskutere justispolitikk, osv.

• Fastsetter rammene for EU-budsjettet og andre vedtak som binder EUs medlemsland

• Formannskapet i rådet roterer mellom medlemslandene hvert halvår (høsten 2006 er det lagt til Finland).

 

EU-parlamentet

• Eneste folkevalgte organ i EU

• Vedtar lover sammen med unionsrådet

• Kan ikke fatte vedtak som forplikter EU

• Kan blokkere vedtak fra unionsrådet som ikke er enstemmige

• Kan bidra til å endre forslag fra EU-kommisjonen og unionsrådet

 

EU-Kommisjonen

• Utøvende makt i EU (slik regjeringen er i Norge)

• EU-kommisjonen har så å si monopol på å foreslå nye lover, og utarbeider budsjett og handlingsprogrammer

• Passer på at medlemslandene setter unionsrådets vedtak ut i livet

• Består av representanter fra medlemslandene. Utpekes av Det europeiske råd, og godkjennes av parlamentet.

 

EF-domstolen

• Øverste dømmende makt i EU (slik Høyesterett er i Norge)

• Dømmer i enkeltsaker og tolker EUs regelverk

• Avgjørelser her går foran lover og domsavgjørelser i medlemslandene

 

Revisjonsretten

• Reviderer EUs regnskaper og legger frem en årsberetning. Kan også avgi mindre beretninger i enkeltsaker.

• Satt sammen av representer fra medlemslandene, og utnevnes av unionsrådet.

Mer bakgrunn: EUs demokratiunderskudd

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook