Du er her: Framside / Fylkeslag / Telemark

Aktiviteter

Flere aktiviteter

Telemark

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Telemark Nei til EU!

Aktuelt
EØS?
© Pål Hansen alias UKRUT.no
ikon for Uttalelse

Noreg må ta standpunkt til EØS-avtala. Storbritannia er heller ikkje interessert i denne avtala.

Taskenspilleren Tusk
© Pål Hansen alias Ukrut.no
ikon for Avisinnlegg

Telemark Nei til EU er opptekne av korleis EU påverkar kommunane. I eit av nyhendebreva på nett frå Nei til EU for lokalpolitisk folkevalde, «Kommunalpolitikk», blei det for ei tid tilbake  påpeika at norske kommunar er under sterkt press gjennom EØS-avtala. Lokaldemokrati, faglege rettar,    anbodsregelverket, næringsutvikling og velferdstilbod blir råka av EU-tilpassing. Dette var i fokus mellom mykje anna da  Noreg på ny sa nei til EU-medlemskap ved folkerøystinga den 28. november 1994. Etter den dagen har motstanden mot EU-medlemskap bare auka i landet vårt, og er nå større enn nokon gong.

Informasjon til medlemmene
ikon for Artikkel (vanlig)

AvtaleGiro

Nå kan medlemmene i Nei til EU betale medlemskontingenten med AvtaleGiro

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook