Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Valgkampstrid om EØS o...
Velg mindre makt til EU 2017

Valgkampstrid om EØS og jernbanen

To uker før valget er det jernbanen som segler opp som den mest brennbare EØS-saken. Arbeiderpartiet er utydelige på om motstand mot regjeringens jernbanereform også betyr veto mot EUs jernbanepakke.

Martin Kolberg (Ap) vil nedlegge veto mot Jernbanepakke 4, dersom det står i veien for å reversere regjeringens jernbanepakke.
– Dersom EUs Jernbanepakke 4 innføres i Norge er det verken mulig å stanse anbud eller samle NSB igjen, påpeker fungerende Nei til EU-leder Olaf Gjedrem.

– NLF kan ikke se at det er mulig å stoppe konkurranseutsetting av persontrafikken uten at Norge bruker reservasjonsretten mot EUs Jernbanepakke IV, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund.

SV og Rødt krever at Arbeiderpartiet er tydelige på at de vil reversere regjeringens jernbanereform. En slik reversering vil kreve veto mot EUs jernbanepakke.

Debatt om EØS-avtalen

Lettskremt Trine Skei Grande synes debatt om å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale er kjempeskummelt. – Det er kjempeskummelt. Norge vil bli isolert, sier hun. Den voksende EØS-skepsisen skremmer Trine Skei Grande. Den bygger på populisme og Trygve Slagsvold Vedum vil ikke snakke om konsekvensene, mener Venstre-lederen.

Handelskampanjen arrangerte mandag partidebatt om frihandelsavtaler.Debatten avklarte også at Grønn Ungdom støtter moderpartiet MDGs tilslutning til EØS-avtalen.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er kritisk til artikkel 19-avtalen mellom Norge og EU som innebærer at den tollfrie importkvoten for ost og kjøtt økes.

«Jeg vil at mine barnebarn skal oppleve at det fortsatt skal bo og arbeide folk i hele vårt vidstrakte land. Da trenger vi politikere som vil fjerne EØS-avtalen slik at vi politikere kan få tilbake makt til å gjennomføre en aktiv distriktspolitikk som vil bremse opp sentraliseringa i det norske samfunnet», skriver Torgeir Strøm fra SV i Adressa.

Hard eller myk brexit

En hard brexit er mye bedre økonomisk enn en myk en, hevder professor Patrick Minford. Han sier at britene kan tjene 135 milliarder pund hvert år som en følge av brexit – om de gjennomfører en hard brexit uten en handelsavtale.

En ny rapport viser at ingen avtale med EU er bedre enn en dårlig avtale med EU.

En tredje EØS-vei for Storbritannia? Det er en fordel for norsk næringsliv at britene forblir i EUs indre marked, skriver Tore Myhre i NHO.

NHO vil ha Storbritannia med i EØS-avtalen. Den løsningen er britene ikke interesserte i. Nei til EU mener den norske regjeringen heller bør invitere britene inn i EFTA.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook