Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norsk sikkerhet må avg...
Grensebom
© war.ti:
Uttalelse fra Nei til EUs styre:

Norsk sikkerhet må avgjøres av Stortinget, ikke EU

Nei til EU støtter regjeringas Schengen-kritikk av EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen vil nå sjøl avgjøre om et Schengen-medlemsland skal kunne stenge grensene mer enn 5 dager. Norge er medlem av Schengen, og reglene angår derfor også vårt land.

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet ga i Dagsavisen 16.9. uttrykk for sterk skepsis til EUs planer om å ta sterkere styring med grensekontrollen mellom de enkelte land innen Schengen. Lønseth mente at dette er en nasjonal sak, og ikke noe Brussel skal avgjøre. Det samme synet har kommet til uttrykk fra mange andre Schengen.land, som Frankrike, Tyskland og Spania.

Sett i lys av den vanskelige situasjonen i sør-Europa, blir den nye EU-politikken svært lite solidarisk. EU-kommisjonen ønsker å kunne straffe medlemsland som ikke kontrollerer grensene sine godt nok med utkastelse fra Schengen dersom de ikke er ”strenge nok”. I stedet burde Hellas og andre settes i stand til å respektere menneskerettighetene og føre en asyl- og flyktningepolitikk i tråd med FNs retningslinjer.

Motivene for å ønske nasjonal og ikke EU-styring av grensekontroll kan være forskjellige. Uansett mener Nei til EU at vurderingene av hvorvidt Norge har behov for å stramme inn eller stenge grensene i en periode er en nasjonal sak, der norske myndigheter skal ha den fulle og hele avgjørelsesmyndighet.

Det synet forventer vi blir forfektet av både Regjeringa og Stortinget.

For mer informasjon

Kontakt

Nei til EUs leder, Heming Olaussen, e-post: heming@neitileu.no, mobil: 90 15 58 94

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook