Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Minneord Fritz C. Holt...
Fritz Holte

Minneord Fritz C. Holte, 1925-2015

Fritz C. Holte var aktiv på nei-sida i de norske EU-debattene fra 1961 til 1994. Han var ansatt som sosialøkonom ved Norges landbrukshøgskole i Ås og var hele livet opptatt av at økonomifaget har for stor innvirkning på samfunnsutviklingen til at det kan overlates til økonomer.

Hans kjennemerke gjennom livet var å spre innsikt om økonomiske forhold til et bredt publikum, fra lærebøker for skoleverket til artikler og bøker i den aktuelle samfunnsdebatten.

Holte var antakelig den viktigste teoretikeren bak utviklingen av den såkalte Aukrust-modellen, først presentert i en offentlig utredning i 1966 av Odd Aukrust (leder), Fritz Holte, og Gerhard Stoltz.  Ideene bak denne modellen har inngått i det meste av makroøkonomisk tenkning om norsk økonomi fram til i dag i form av den såkalte frontfagsmodellen. De inngår i de makroøkonomiske modellene som Statistisk Sentralbyrå bruker for å beskrive utviklingen i norsk økonomi, og de har også hatt gjennomslag internasjonalt. 

Etter folkeavstemningen i 1994 satte Fritz C. Holte alle sine krefter inn på å få fram at det fins alternativ til en verdensøkonomi bygd på frihandel og frie kapitalbevegelser. Bøkene «Arbeidsledigheten i industrilandene: årsaker og mulighetene for å bli kvitt den» (1997), «En annen verden er mulig» (2002), ”Det alternative systemet”, (2004), «En fjerde vei? Alternativer til internasjonal markedsliberalisme.» (2008) kom som perler på ei snor.

Bøkene starter med noen samfunnsproblem som Holte vil gjøre noe med. Så spør han: Er det noen trekk ved det økonomiske systemet vårt som hindrer oss i å bekjempe disse problemene effektivt? Hvilke er i så fall det? Neste spørsmål blir så: Hvilke endringer må skje i det økonomiske systemet for at vi kan fjerne eller redusere disse samfunnsproblemene?

I den siste boka, ”En fjerde vei”, er problemene han gir seg i kast med offentlig fattigdom, høy arbeidsløshet, skjev fordeling, et brutalt arbeidsliv for noen og produksjonsmetoder som skaper globale miljøproblemer.

Den viktigste grunnen til at disse problemene ikke kan løses av dagens økonomiske system, var for Holte den frie flyten av kapital, varer og tjenester over landegrensene. Denne flyten må begrenses. For Norges del måtte det bety å komme seg ut av EØS.

Fritz Holte visste at alle økonomi-resonnementer forenkler virkeligheten – og må forenkle. Til forskjell fra mange andre gjorde han leserne oppmerksom på hva han forenkla og hvordan han forenkla. Slik gjorde han leserne klokere.  Det gjør han fortsatt på nettstedet www.fritzholte.com .

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook