Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kom igjen EFTA, be bri...
© James William Holland

Kom igjen EFTA, be britene med på piknik!

I dag er det ett år siden britene stemte for å forlate EU. Nå er de i gang med forhandlingene med EU. Nei til EU følger forhandlingene, og har utfordret regjeringen på å lage en offentlig utredning om ulike alternativer til EØS etter Brexit.

De andre EFTA-landene var tidlig ute og inviterte britene tilbake til EFTA. Nei til EU forstår ikke hvorfor ikke Norge har vært mer offensive overfor britene for å få dem med i EFTA. Næringsminister Monica Mæland kunne i alle fall invitere britene til en midtsommerpiknik og en EFTA-prat.

Norge og næringsminister Monica Mæland er vertskap når ministrene i frihandelsforbundet EFTA møtes på Svalbard den 26. juni. Der skal de blant annet diskutere utviklinga i EØS-området og forholdet til EU.

Når EFTA-rådet samler seg i nettopp Longyearbyen, er de symbolsk omkranset av snøkrabbesaken og EUs stadig mer offensive framstøt i Arktis. Fra vår EU-vennlige regjering er det neppe tilsiktet, men Svalbardtraktatens ånd og bokstav som sikrer tett og likeverdig internasjonalt samarbeid, fri men bærekraftig næringsvirksomhet, full demilitarisering og uinnskrenket norsk overhøyhet gir en slående kontrast til prinsippene som EU og til dels EØS står for.

EFTA-møtet finner sted nesten nøyaktig ett år etter den britiske folkeavstemninga som resulterte i et ja til utmelding av EU. Britenes forhold til frihandelsforbundet er likevel ikke eksplisitt nevnt verken i forhåndsomtalen eller på den foreslåtte dagsorden for ministermøtet

Dette til tross for at både Island og Sveits har signalisert at de gjerne ser at Storbritannia vender tilbake til det EFTA de var med på å opprette i 1960. Norge er den som holder igjen.

Mangelen på gjestfrihet framstår som merkelig all den tid komiteen for utenrikshandel i det britiske Underhuset har bedt sin regjering om ei hvitbok etter at komiteen «var imponert over de potensielle fordelene ved et EFTA-medlemskap».

Nei til EU har bedt om en offentlig utredning av Norges alternativer etter Brexit. Det burde være en selvfølge. Men for norske myndigheter sitter dette langt inne, så langt inne at det begynner å ligne tjenesteforsømmelse. Sverige har på sin side satt i gang hele tre Brexit-utredninger.

EFTA står støtt på sine opprinnelige to bein. EFTA-konvensjonen og de mange frihandelsavtalene innskrenker ikke medlemsstatenes suverenitet og handlefrihet. EØS-avtalen er et tredje bein plantet i Brussel. Det er fullt mulig for Storbritannia og Norge å være «reine» EFTA-medlemmer uten å la en ekstra fot bli klemt av EU-rettens etablerings- og konkurranseregler. 

Det er sommer og på høy tid å slå opp dørene til EFTA-huset, næringsminister Monica Mæland. I det minste må det gå an å be britene med på midtsommerpiknik på plenen utenfor.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook