Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Etter en kongress og f...
Kathrine Kleveland overleverer Brexit-brev
© Eivind Formoe

Kathrine Kleveland overleverer brev fra Nei til EU med krav om en egen brexit-utredning.

Etter en kongress og før et valg

LO-kongressen er overstått og det går mot valgkamp og Stortingsvalg. EU-motstanden er målt og holder seg kjempehøyt. Men vi skal videre!

EU- og EØS-debatten må tas der du bor, i fiskebåten, på butikken, på universitet, på kafé og rundt kjøkkenbordet. De politiske sakene står i kø, og Nei til EU skal love å fortsatt følge nøye med og være på banen!

Fra jeg ble valgt til leder i Nei til EU i 2014 har jeg hørt om LO-kongressen, og hvor viktig den var. Realistisk sett, skjønte vi nok at vi ikke kom til å snu hele kongressen i EØS-spørsmålet denne gangen, men optimismen var der, og målet var å komme lenger enn sist.

Norsk arbeidsliv er blant dem som er mest berørt av EØS-avtalen 25 år etter den ble underskrevet, og på veien mot vårens LO-kongress har vi de siste par årene fulgt de ulike fagforeningenes landsmøter, jublet og ergret oss over ulike vedtak.

Kompromissformuleringen fra forrige kongress i 2013 lyder «ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler».

Resultatet fra årets LO-kongress krever fortsatt at tariffavtaler, norsk arbeidslivslovgivning og ILO-konvensjoner skal ha forrang framfor EØS-avtalen.

LO er mot implementering av EUs Jernbanepakke IV og gjorde gode vedtak om bemanningsbransjen.

Flere artikler i Standpunkt denne gang analyserer hvor langt vi kom og hvilket handlingsrom vi har videre. Det er viktig, for EØS-debatten må tas. Når både Europabevegelsen og Nei til EU er enige om at EØS-avtalen er dårlig og udemokratisk, kan man da ikke for alvor mene at det ikke finnes noe bedre alternativ? At EU-tilhengerne mener EU-medlemskap er løsningen, godtar jeg. At EU-tilhengerne stadig er få er jeg veldig glad for!

Meningsmålinger nå viser også at når folk får et alternativ til EØS-avtalen, er det stadig flere som vil ha handelsavtale i stedet for EØS. Ting er i endring.

På julaften jublet daværende fylkesleder i Sør-Trøndelag, Marit Sandtrø, i et tosiders oppslag i Klassekampen over at flere ville ha handelsavtale enn EØS-avtale. Senere har både landsdekkende målinger og flere fylkesmålinger vist den samme klare tendensen. Nå sist for Rogaland, Hedmark og Nordland.

EU-motstanden er også målt og holder seg kjempehøyt. I Rogaland var for eksempel nei-prosent 73 prosent. Den landsdekkende meningsmålingen i forkant av LO-kongressen viste også at 47 prosent ønsket folkeavstemning om EØS.

I Nei til EU har vi landsmøtevedtak med ønske om folkeavstemning om EØS og vedtak om at Nei til EU vil ut av EØS. Samtidig er vi grasrotorganisasjonen som forvalter folkets nei, har plass til flere syn om EØS, og vil holde kunnskapen oppe og debatten om EU-spørsmålene levende.

Hva betyr årets stortingsvalg for Norges forhold til EU? Enda en gang har Nei til EU stilt stortingskandidatene spørsmål om hva de mener om EU og EØS-relaterte spørsmål. Skal EU bestemme reglene i arbeidslivet gjennom EØS? Finner vi oss i at EØS trumfer norske tariffavtaler? Skal norsk energipolitikk bestemmes i Brussel? Hva mener de som kommer på Stortinget om dette. Kandidatundersøkelsen er viktig, vi synliggjør kandidatenes meninger om våre spørsmål før valget, og vi hadde god nytte av den forrige kandidatundersøkelsen i for eksempel finanstilsynssaken.

Nei til EU stiller ikke bare slike spørsmål; Vi lager utredninger, Vett-hefter, pamfletter, avisa Standpunkt. Vi driver kampanjer og organiserer politisk aktivitet. Vi er en aktiv, tverrpolitisk folkebevegelse, en kunnskapsbank og en beredskapsorganisasjon som aldri sover.

Kristen Nygård var opptatt av at alle i organisasjonen skulle kunne det samme. Det er et høyt mål, men det er fortsatt et viktig mål som vi jobber ut fra. Til alt dette trenger vi mennesker. Kloke hoder. Engasjerte medlemmer. Ideer og kunnskap. Vi trenger flere yngre medlemmer.

For vi skal videre, vi skal spisse argumenter, forberede oss enda bedre, og huske at vi har mange flere mål enn LO-kongressen. Den politiske hverdagen møter oss – og dem som blir valgt inn på Stortinget – hver dag: Jernbanepakke IV og mulig tilknytning til EUs energibyrå. Verftsaken går videre. Hvordan vil Brexit gjennomføres, vil Norge fortsatt gi mer tollfrikvoter i landbruket til EU?

EU- og EØS-debatten må tas der du bor, i fiskebåten, på butikken, på universitet, på kafé og rundt kjøkkenbordet. De politiske sakene står i kø, og Nei til EU skal love å fortsatt følge nøye med og være på banen!

Lederartikkel i Standpunkt 3-2017

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook