Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Filtrer videre på:

Du kan gjerne se alle sakene.

© Lill Fanny Sæther
ikon for Artikkel (vanlig)

Faglig formøte før Trondheimskonferansen 2017

LO i Trondheim, LO i Oslo, Nei til EU Sør-Trøndelag og Faglig utvalg, Nei til EU arrangerte faglig formøte før Trondheimskonferansen 2017 den 27. januar i Nova kurs- og konferansesenter/Folkets hus. Det var 160 deltagere.

Det var innledninger ved Boye Ullmann, leder i faglig utvalg i Nei til EU, de fire lederne fra forbundene som har sagt nei til EØS innledninger med emnet EØS på LO-kongressen: Jan Olav Andersen, EL&IT, Lars Johnsen, Transportarbeiderforbundet, Mimmi Kvisvik, FO og Rolf Ringdal, Lokomotivmannsforbundet. Siv-Lena Mjønes innledet om sin masteroppgave, om den nye bemanningsindustrien og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU og Kelvin Hopkins, parlamentariker fra Labour og LabourLeave innledet om EU og Storbritannia etter Brexit.

Boye Ullmann informerte om innsamling av økonomisk støtte til faglige utredninger 2017.

Lenke til alle innledningene og Kelvin Hopkins' pamflett sist i artikkelen.

ikon for Uttalelse

Det har kommet tre nye anskaffelsesdirektiver fra EU som ble implementert i norsk lov i juni. Nå er helse- og sosialpolitikk inkludert som offentlig anbud. Det betyr at anbudsregimet gjelder for barnehager, barnevern, asylmottak, sykehjem og andre helsetjenester.

ikon for Artikkel (vanlig)

EØS – en sikkerhetsrisiko

EØS-avtalen og liberaliseringsregimet går på sikkerheten løs i mange bransjer og sektorer.

ikon for Pressemelding

– Rapporten velger å overse svekkelsen av krav for helse, miljø og sikkerhet, og er preget av en ensidig tro på samfunnsøkonomisk gevinst av økt frihandel, påpeker Nei til EU-leder Kathrine Kleveland. 

Erna vil ikke bade
© Pål Hansen alias UKRUT.no
Artikkel (enkel)

Ettervirkningene av brexit er fortsatt viktig innslag i nyhetene i uka som gikk. Nå åpner Islands statsminister for at landet kan forlate EØS og dermed vil Norge og Liechtenstein bli de eneste igjen med denne udemokratiske avtaleløsningen med EU. Regjeringen Solberg er livredd for at alternativer til EØS skal presenteres for norske velgere og har avvist en britisk invitasjon til nye drøftinger.

© Karianne Hagen Wendt
Artikkel (enkel)

4. oktober er Kanelbollens dag i Sverige. Lederne i Nei til EU og Ungdom mot EU trosset EUs strenge kanel- og gryteklut-reguleringer og feiret dagen.

© Arbeiderpartiet
Artikkel (enkel)

Jonas Gahr Støre går inn for at norsk arbeidsliv fortsatt skal underlegges EUs utstasjoneringsdirektiv, vikarbyrådirektiv og andre EU-lover. Men presset om EØS-avtalen øker nå både fra venstre- og høyresiden.

© Nei til EU
Artikkel (enkel)

– Nei til EU er ikkje mindre uroa etter å ha lest denne rapporten, seier Kathrine Kleveland (foto over), leiar i Nei til EU. Vi meiner regjeringa må svara på kvifor jordmortenester, tannhelse og ei rekke andre helsetenester skal leggjast inn under ein internasjonal handelsavtale. Landsmøtet i Nei til EU kravde i fjor at Noreg må trekkja seg frå TISA-forhandlingane, denne rapporten styrker vårt standpunkt.

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Full fres for britene, TTIP i respirator og EØS i retten

TTIP-avtalen er bare skinndød, selv om økonomiminister Sigmar Gabriel (SPD) sier den er begravd. I bakgrunnen lurer CETA, som han er for.

© Foto: Lars Ivar Hordnes/Avisa Jarlsberg
Artikkel (enkel)

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland, som selv er fra Holmestrand, stilte til debatt hos Miljøpartiet De grønne, sammen med Rasmus Hansson (MDG) og Gunnar Gundersen (H).

ikon for Avisinnlegg

Kommentar i Klassekampen: Ideelt mot kommersielt

Tar EØS-direktiv kverken på ideelle organisasjoner i kampen om å drive sjukehjem?

© Lill Fanny Sæther
Artikkel (enkel)

På årets møte ble det satt søkelys på useriøse og ulovlige forhold i arbeidslivet, TTIP- og TISA-avtalene og på utfordringer og faglig strategi etter Fellesforbundets landsmøte frem mot LO-kongressen i 2017. Det var 175 deltagere. Det er flere enn det har vært noen gang.

Innledere var Vidar Sagmyr, Helene Bank, Lisa Rødland og Boye Ullmann.

ikon for Uttalelse

Nok en gang vil NHO bruke EØS-avtalen og overvåkingsorganet ESA for å overkjøre det norske lokaldemokratiet.  

Rolv Rynning Hansen, Benedikte Pryneid Hansen og Ida Wangberg innleiidde om TTIP og TISA på Nei til EUs rådsmøte 24. oktober.
© Sindre Humberset
ikon for Artikkel (vanlig)

Korleis stoppe TTIP og TISA?

Nei til EUs rådsmøte 24. oktober inviterte til politisk verkstad for å stoppe TTIP og TISA. Ida Wangberg, Rolv Rynning Hansen og Benedikte Pryneid Hansen serverte oppskrifta.

ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Vårt land: GMO: Fortsatt føre-var

I dag er det ikke godkjent noen genmodifiserte mat- eller fôrplanter i Norge. Det er stor forbrukermotstand mot genmodifisert mat i dette landet.  Stortingets energi- og miljøkomite leverte nylig sin innstilling om hvordan søknader om salg av GMO-er skal behandles. Vi er glade for at Stortinget fortsatt vil videreføre en restriktiv holdning og legge den norske genteknologiloven til grunn. 

ikon for Ekstern peker

Faglig nyhetsbrev september 2014

I dette nyhetsbrevet presenterer vi møte om TTIP arrangert av LO i Oslo og Nei til EU den 16. september. Vi minner om politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven den 23. september. Mimmi Kvisvik, leder i FO, skriver i Klassekampen i august om "Nye anbudsregler - en kald utstrakt hånd." Vi presenterer LOs 7 krav mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet,Transportarbeiderforbundets seier i Borgarting lagmannsrett i august og regjeringen Solbergs forslag til jernbanereform og flere andre saker.

Heming Olaussen
© NtEU
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Ny Tid: En seriøs debatt

Leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, påstår i Ny Tid 8.8. at «trygdeeksport» er blitt et av «Nei til EUs faste skremselsord i kampen mot norsk EU-medlemskap». Påstanden er feil, og udokumentert. I den artikkelen Grindheim viser til ønsket jeg tvert i mot å advare mot en ukritisk bruk av begrepet. Grindheim sjøl siterer da også min kommentar om at «ni av ti som mottar trygd fra Norge i utlandet er nordmenn».

ikon for Uttalelse

Lik rett til god tannhelse er et viktig prinsipp. Beløpet på tannlegeregningen skal ikke bestemmes av hvor i landet du bor. Derfor slår Nei til EU alarm mot nye føringer fra EØS-tilsynsorganet ESA innen tannhelseområdet.

© Globalisering.no
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei til EU støtter Globaliseringskonferansen 2014

Som er en del av nettverket Norges Sosiale Forum (NSF) er Nei til EU glade for å bevilge 10 000 kr til årets globaliseringskonferanse. 

Elektriker
© Rutger Middendorp
ikon for Uttalelse

EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv ble fullt implementert i norsk rett i 2012. Direktivet skal samordne utdanningsløpene for ulike fag mellom EU-landene. Den uttrykte målsetningen er et enhetlig, åpent og fleksibelt reguleringssystem, et felles regime for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og realisering av et indre fleksibelt marked for tjenester og arbeidskraft.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook