Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Lisboatraktaten. Du kan gjerne se alle sakene.

EU-parlamentet om felles EU-forsvar.
© European parliament
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Klassekampen: Hva gjør Norge i EUs militærprosjekt?

Da Norge for 25 år siden inngikk EØS-avtalen, ble det understreket at avtalen ikke omfatter utenriks- og sikkerhetspolitikk. Har regjeringen helt glemt det?

EU-flagg med tanks
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU vil lede verden og ber britene revurdere Brexit

EU ser nytt håp for sine supermaktsdrømmer.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Junckers fem veier fra Roma til Brussel­

Hvitboka fra Kommisjonen skisserer fem mulige utviklingsveier for de gjenværende 27 EU-medlemmene når Storbritannia takker for seg. Noen av veiene har rasteplass og krabbefelt, men alle leder til samme sted. 

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU-stater trosser Romatraktaten

EUs minste medlemsland har fått en utakknemlig oppgave som midlertidig «sjef» for en stadig mer sprikende union. Middelhavsøya Malta frykter dessuten for en ny flyktningstrøm fra sin nordafrikanske nabo Libya. 

EU-parlamentet om felles EU-forsvar.
© European parliament
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU-parlamentet på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye

EU-parlamentet er på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye.

ikon for Artikkel (vanlig)

Et svekket EU vil vise muskler med sin nye globale strategi

«En sterkere Union fordrer at man investerer i alle sider ved utenrikspolitikken. I særdeleshet haster det med å investere i sikkerhet og forsvar», står det å lese i Den europeiske unionens nye globale strategi.

Lisboatraktaten
ikon for Uttalelse

– Nå må Støre holde løftet om å oversette Lisboatraktaten

Utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet i Stortinget for ca 1 ½ år siden og i brev til Nei til EU at traktaten skal oversettes til norsk.

Lisboatraktaten
ikon for Pressemelding

Dansk Høyesterett har i dag sagt ja til at statsminister Løkke Rasmussen kan saksøkes for brudd på grunnloven, fordi Folketinget vedtok Lisboatraktaten uten folkeavstemning.

Folk
© TheBig Touffe
ikon for Avisinnlegg

EU måtte omsider bite i det sure eplet og faktisk levere en redningspakke til Hellas, under IMFs vinger.

Lisboatraktaten
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev: Berget som fødte ei mus

EUs Lisboatraktat er forsøkt solgt under overskriften: Økt demokrati i EU. Det kan Unionen saktens trenge, men nå kommer realitetene i slagordet for en dag. Da blir det mer demokratisk underskudd enn folkestyre, mer byråkrati enn «styring nedenfra» eller «deltaker-demokrati» som var salgsplakaten.

Folkebevægelsen mod EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Staket ut kursen i Danmark

I lys av Lisboatraktaten og det siste EU-parlamentsvalget har Folkebevægelsen mod EU arrangert strategiseminar for å stake ut kursen for organisasjonens videre arbeid. Nei til EUs nestleder Torunn K. Husvik deltok med råd og utfordringer.

Lisboatraktaten
ikon for Artikkel (vanlig)

Etterlyser oversettelse av Lisboatraktaten

Nei til EU har gjentatte ganger bedt utenriksministeren sørge for at Lisboa-traktaten oversettes til norsk. Vi har ikke fått svar. Derfor har vi i dag sendt vedlagte påminning til Støre.

Lisboatraktaten
ikon for Artikkel (vanlig)

Lisboatraktatens globale ambisjoner

Kronikk i Klassekampen 1. desember 2009 - av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU:

Lisboatraktatens hovedprosjekt er en mer samordnet utenrikspolitikk og kvassere tenner i sikkerhetspolitikken. Men styrker det EU som internasjonal aktør?

Lisboatraktaten
ikon for Artikkel (vanlig)

Påminnelse: Krav om oversetting og spredning av EUs nye reformtraktat

Brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre:

Nei til EU gjentar med dette vår oppfordring til Utenriksdepartementet om å sørge for en offisiell oversettelse av EUs nye reformtraktat. Den oversatte utgaven må bli stilt til disposisjon for alle interesserte både i en nettbasert og trykket utgave.

EUs flagg
© nn
ikon for Artikkel (vanlig)

Mer maktkonsentrasjon med Lisboa-traktaten – et langt skritt mot Europas Forente Stater

Uttalelse fra Nei til EUs råd, 08.11.09:

For femten år siden ga det norske folk et klart svar i valget mellom folkestyre eller union. Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktstyrt og markedstro EU kolliderer med det norske folks motstand mot fjernstyring fra Brussel.

Irsk valgplakat
ikon for Artikkel (vanlig)

EUs tvangstraktat i rute igjen

Standpunkt 5-2009:

Lisboa-traktaten legger til rette for et mer overstatlig EU, der medlemslandene mister dagens vetorett på en rekke områder. Den viktigste virkningen for Norge er at forskjellen mellom Norge utenfor EU og et EU-medlemskap
blir enda større.

Irland piskes
ikon for Artikkel (vanlig)

Irland stemte ja til Lisboa-traktaten:

- Baner vei for at EU blir mer lik en egen stat

– Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktsstyrt og markedstro EU frontkolliderer med det norske folks motstand mot Brussels fjernstyring, sier Nei til EU-leder Heming Olaussen.

Nei til EU-grunnloven
© nn
ikon for Artikkel (vanlig)

Hilsen til People's Movement fra Nei til EU

Nei til EU har sendt støttehilsen til Peoples Movement i Irland for å ønske dem lykke til i folkeavstemninga fredag.

Irsk trekløver
ikon for Uttalelse (gammel type)

Utfallet av folkeavstemningen i Irland kan få store konsekvenser for EUs framtid og kan kaste EU ut i en ny krise. Ny meningsmåling skaper spenning foran avstemminga. Nei til EU støtter de demokratiske nei-kreftene i Irland.

Irland piskes
ikon for Artikkel (vanlig)

Solidaritet med det irske folket – nei til Lisboatraktaten!

Felles uttalelse fra Danmark, Norge og Sverige:

På EU-toppmøtet i Brussel ble medlemsstatenes stats- og regjeringssjefer enige om at Irland ikke får noen reelle unntak fra Lisboatraktaten. EU-ledelsen nekter å reforhandle traktaten, og tvinger irene til å stemme en gang til om den samme traktat som de stemte nei til i juni i fjor.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook