Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Energi og naturressurser. Du kan gjerne se alle sakene.

ikon for Artikkel (vanlig)

Hva mener partiene om EU og EØS?

Nei til EU har gått gjennom partienes vedtatte stortingsvalgprogram på jakt etter svar på sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU. Her er noen av konklusjonene.

Olaf Gjedrem
© Nei til EU BY-NC-SA
Artikkel (enkel)

– EU og EØS-spørsmålet er avgjerande for korleis Noreg skal sjå ut i framtida. Det sa fungerande leiar i Nei til EU, Olaf Gjedrem, da han la fram kandidatundersøkinga fra Nei til EU. – Me vil ha klare svar på kva politikarane faktisk meiner før me legg røystesetelen i urna, sa han mellom anna.

Måling av maskevidde
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Fiskeribladet: Feil maskevidde, Ingebrigtsen

Norge trenger ikke å trygle verden, heller ikke EU, om å kjøpe norsk fisk av ypperste kvalitet. Vi kan ikke se det annerledes enn at uten EØS-avtalen vil norske fiskere og fiskeindustrien ha lysende framtidsutsikter.

EU-flagg med tanks
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU vil lede verden og ber britene revurdere Brexit

EU ser nytt håp for sine supermaktsdrømmer.

idar-helle
© Nei til EU | Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Folket vil si sin mening etter 25 år med EØS!

Etter et kvart århundre er EØS-bløffen i ferd med å bli avslørt. Et flertall i folket vil ha folkeavstemning om avtalen.

Fossheimfoss kraftverk
© PeltonMan
ikon for Artikkel (vanlig)

ACER undergraver Grunnloven

EUs energibyrå ACER griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen.

Årsmøte i Nordland Nei til EU 2017
ikon for Uttalelse

Nordland Nei til EU avholdt lørdag 25. mars årsmøte, der det ble valgt nytt styre. Det nye styret består av Christian Torseth (Sortland), leder, Tine Olsen (Sortland) nestleder, Ragnhild Arnesen (Rana) kasserer, Lars Nielsen (Rana) sekretær, og Marianne Kilavik (Fauske) styremedlem. (Navnene er i rekkefølge fra venstre på bildet. Marianne Kilavik var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Høyspentmast
© piyushthacker
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Blått lys for 60-årsjubilanten EU

EU fyller 60 år. Det kan hende at det er et blått lys som brenner til ære for jubilanten.

Kraftverk
© mgbrigby
Artikkel (enkel)

Hva gjør vi med ACER?

Ny jobb for ESA: å hevde Norges interesser i energiunionen til EU!

Vi tilbys samme opplegg som Stortingsflertallet godtok når det gjaldt koblinga til EUs finanstilsyn: Det overlates til ESA, overvåkingsorganet for EØS-avtalen, å fatte vedtak som gjelder Norge, Island og Liechtenstein. Det skrives uttrykkelig at ESA da skal vedta det som ACER har sendt over som forslag.

Artikkel (enkel)

Uka som gikk: Brexit er brexit

"House of Lords" ga seg da de folkevalgte i underhuset denne uken forkastet endringene deres. 

ikon for Uttalelse

Nei til EU ser med stor uro på at EU fører en stadig mer offensiv politikk i nordområdene. 

Paragraf
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Dommen over EØS-avtalen og EUs angrepsplan mot Brexit

Havnearbeiderne tapte og EØS-avtalen vant i Høyesterett.

Debatten 20161208
© Skjermbilde fra NRK
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EØS-trollet kan sprekke

Denne uka fikk vi oppleve noe så sjeldent som en EØS-debatt i statskanalen.

© Mette Møllerop
ikon for Artikkel (vanlig)

TTIP og TiSA på SAFE sitt landsmøte

Kathrine Kleveland talte til landsmøtet i YS-forbundet SAFE 2. november om TTIP og TiSA.

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EFTA kan virke, mens TTIP har havarert

Mediebildet: EFTA virker, mener Virke. TTIP virker derimot ikke. Forhandlingene har gått helt i stå.

YouTube

Videohilsen til årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag

Kathrine Kleveland hilser Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte i Surnadal på vegne av Nei til EU.

Fra landsmøtesalen.
© Dag Erlandsen, Kyst og Fjord.
ikon for Artikkel (vanlig)

Hilsningstale til Kystfiskarlagets landsmøte

«Skal vi beholde et samfunnssystem med velferd for alle bygd på fellesskapstanken, må vi sammen legge breisida til.»
Fra Nei til EU sin hilsningstale til Kystfiskarlagets landsmøte.

peter oerebech
© Nei til EU / JRS
ikon for Artikkel (vanlig)

Fiskerikonferansen: Nei, kysten vår er ikke til salgs!

– Fjerning av aktivitetskravet setter oss i en helt ny situasjon, som ingen av partene i EØS-avtalen hadde mulighet til å forutse. Det sa forsker Peter Ørebech da han innledet på fiskerikonferansen i Bodø den 9. april.

Gassrørledning
© MattandAshley
Fil

Utover en henvisning til avtalens vedlegg fire som samler ulike rettsakter på energiområdet (artikkel 24), har EØS-avtalen som kjent ingen bestemmelser om energi.

Med Lisboatraktaten ble derimot en egen bestemmelse om energi inntatt i EUs traktater (Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (TFEU) artikkel 194). Her fastsettes blant annet følgende mål for unionen: sikre energiforsyningssikkerheten i EU og fremme sammenkobling av energinett.  Slik har EU-kommisjonen hjemmel for arbeidet med å etablere en energiunion, men EØS-avtalen har ingen tilsvarende bestemmelser.

Nei til EU vil understreke betydningen av å gjøre en grundig relevansvurdering av alle nye direktiver og forordninger som EU ønsker inntatt i EØS. Både politiske (det faktum at Norge ikke er EU-medlem) og rettslige (EØS-avtalens tekst) hensyn tilsier at denne relevansvurderingen må være streng, i betydningen restriktiv mot hvilke regler som anses EØS-relevant.

Last ned: Kommentarer til EU-kommisjonens melding om energiunion mars2015.pdf (222,67 kB)

Artikkel (enkel)

Premiss 2014: Handel og migrasjon

Årets utgave av tidsskriftet Premiss handler om handel og migrasjon. Både mennesker og varer forflyttes rundt i verden raskere, og i større grad, enn noensinne. Hvor fritt skal det flyte?